2023

Broager Sparekasse

Navn: Frøs Sparekasse Handling: Fusion Navn: Broager Sparekasse Bemærkning: Finanstilsynet har den 2. oktober 2023, i henhold til § 204, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, givet tilladelse til sammenlægning af Frøs Sparekasse CVR-nr. 67051815 og Broager Sparekasse CVR-nr. 66328511 med Frøs Sparekasse som det fortsættende institut. Broager Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed blev samtidig inddraget.
2023

Totalbanken

Navn: Sparekassen Danmark Handling: Fusion Navn: Totalbanken Bemærkning: Finanstilsynet har den 31. august 2023, i henhold til § 204, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, givet tilladelse til sammenlægning af Sparekassen Danmark og Totalbanken, med Sparekassen Danmark som fortsættende pengeinstitut. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Totalbankens tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samtidig blev inddraget.
2023

Fanø Sparekasse

Navn: Middelfart Sparekasse Handling: Fusion Navn: Fanø Sparekasse Bemærkning: Finanstilsynet har den 21. februar 2023, i henhold til § 204, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, givet tilladelse til sammenlægning af Middelfart Sparekasse og Fanø Sparekasse, med Middelfart Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Fanø Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samtidig blev inddraget.
2021

Folkesparekassen

Navn: Middelfart Sparekasse Handling: Fusion Navn: Folkesparekassen Bemærkning: Finanstilsynet har den 7. september 2021, i henhold til § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, givet tilladelse til sammenlægning af Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen, med Middelfart Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Folkesparekassens tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samtidig blev inddraget.
2021

Jutlander Bank

Navn: Sparekassen Vendsyssel Handling: Fusion Navn: Jutlander Bank Bemærkning: Finanstilsynet har den 1. september 2021 givet tilladelse til fusion af Sparekassen Vendsyssel med Jutlander Bank A/S, med Sparekassen Vendsyssel som fortsættende pengeinstitut, jf. § 204 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Jutlander Bank A/S’ tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samtidig blev inddraget.
2021

Kompas Bank A/S

Navn: Kompas Bank Handling: Nyt pengeinstitut Navn: Bemærkning: Finanstilsynet har den 15. marts 2021 givet kompasbank a/s tilladelse som pengeinstitut, jf. § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
2021

Den Jyske Sparekasse A/S

Navn: Vestjysk Bank A/S Handling: Fusion Navn: Den Jyske Sparekasse A/S Bemærkning: Finanstilsynet har den 14. januar 2021 givet tilladelse til sammenlægning ved fusion af Vestjysk Bank A/S og Den Jyske Sparekasse A/S med Vestjysk Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut i henhold til § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Den Jyske Sparekasse A/S’ tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samtidig er blevet inddraget.
2020

Alm. Brand Bank A/S

Navn: Alm. Brand Bank A/S Handling: Afvikles Navn: Bemærkning: Finanstilsynet har den 30. december inddraget Alm. Brand Bank A/S’ tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, jf. § 223, i lov om finansiel virksomhed.
2020

Salling Bank A/S

Navn: Sparekassen Vendsyssel Handling: Fusion Navn: Salling Bank A/S Bemærkning: Finanstilsynet har den 28. oktober 2020 givet tilladelse til fusion af Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank A/S med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut i henhold til § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
2020

Østervrå Andelskasse

Navn: Østervrå Andelskasse Handling: Afvikles Navn: Bemærkning: Finanstilsynet inddrog 25. september 2020 Østervrå Andelskasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed, jf. § 223, i lov om finansiel virksomhed. Østervrå Andelskasse afvikles ved likvidation, jf. § 227, i lov om finansiel virksomhed.
2020

Langå Sparekasse

Navn: Sparekassen Djursland Handling: Fusion Navn: Langå Sparekasse Bemærkning: Finanstilsynet har den 12. august 2020 givet tilladelse til fusion af Sparekassen Djursland og Langå Sparekasse med Sparekassen Djursland som det fortsættende pengeinstitut.
2020

Sparekassen Den lille Bikube

Navn: Sparekassen Kronjylland Handling: Sammenlægning Navn: Sparekassen Den lille Bikube Bemærkning: Finanstilsynet har den 1. juli 2020 givet tilladelse til sammenlægning af Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Den lille Bikube med Sparekassen Kronjylland som det fortsættende pengeinstitut.
2019

Andelskassen Oikos

Navn: Faster Andelskasse Handling: Sammenlægning Navn: Andelskassen Oikos Bemærkning: Finanstilsynet meddelte den 20. december 2019 tilladelse til sammenlægning af Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos med Faster Andelskasse som det fortsættende institut, i henhold til § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Andelskassen Oikos´ tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er blevet inddraget.
2019

Dronninglund Sparekasse

Navn: Sparekassen Vendsyssel Handling: Fusion Navn: Dronninglund Sparekasse Bemærkning: Finanstilsynet har den 15. oktober 2019 givet tilladelse til sammenlægning af Sparekassen Vendsyssel med Dronninglund Sparekasse med Sparekassen Vendsyssel som fortsættende pengeinstitut.
2019

Facit Bank A/S

Navn: Facit Bank A/S Handling: Nyt pengeinstittut Navn: Bemærkning: Finanstilsynet har den 30. august givet Facit Bank A/S, CVR 40236546, tilladelse som pengeinstitut, jf. § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
2019

Lunar Bank

Navn: Lunar Bank Handling: Nyt pengeinstitut Navn: Bemærkning: Finanstilsynet har i brev af 20. august 2019 meddelt, at ”Finanstilsynet den 19. august 2019 har givet Lunar Bank A/S, CVR 39697696, tilladelse som pengeinstitut, jf. § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed”.
2018

Den Jyske Sparekasse

Navn: Den Jyske Sparekasse A/S Handling: Fusion Navn: Den Jyske Sparekasse Bemærkning: I forbindelse med omdannelsen af Den Jyske Sparekasse til et sparekasseaktieselskab har Finanstilsynet den 25. juni 2018 givet Den Jyske Sparekasse A/S tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Samtidig gav Finanstilsynet tilladelse til, at Den Jyske Sparekasse A/S fusionerede med Den Jyske Sparekasse med Den Jyske Sparekasse A/S som fortsættende pengeinstitut. Den Jyske Sparekasses tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut blev samtidig inddraget.
2018

Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab

Navn: Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab Handling: Fusion Navn: Nordjyske Bank A/S Bemærkning: Finanstilsynet har den 8. juni 2018 givet tilladelse til fusion af Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab med Nordjyske Bank A/S, med Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab som fortsættende pengeinstitut.
2018

Østjydsk Bank

Navn: Østjydsk Bank Handling: Konkurs Navn: Østjydsk Bank Bemærkning: Finanstilsynet har d. 18. april 2018 inddraget Østjydsk Bank A/S under konkurs’ tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, jf. § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
2018

Fjaltring-Trans Sparekasse

Navn: Fjaltring-Trans Sparekasse Handling: Inddraget tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed Navn: Bemærkning: Finanstilsynet har den 15. januar 2018 inddraget Fjaltring-Trans Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed.