Kapital og likviditet

Kapital- og likviditetsforhold er idag i en helt anden fatning end for 10 år siden. Egenkapitalen i danske banker er tæt på fordoblet siden 2007.

En central lære af finanskrisen var, at flere institutter ikke havde tilstrækkeligt med kapital til at absorbere de tab, som krisen medførte. Og samlet set - altså ud over kun at kigge på egenkapitalen- så er mængden af økonomiske ressourcer til at absorbere tab faktisk øget med godt 275 mia. kr. i forhold til før finanskrisen. Samtidig opererer sektoren igen under et pænt indlånsoverskud.

 

Læs hele særanalysen om kapital og likviditet her.

 

Egenkapital, mia. kr

 Note: Ekskl. Nordea.
Kilde: Finanstilsynet

Egenkapital, pct.

 

Kilde: Finanstilsynet og Finans Danmarks egne beregninger

Likviditetsforhold 

Reguleringen af institutternes styring af likviditets- og fundingrisici er gennem indførelsen af flere likviditetsmål blevet skærpet i lyset af erfaringerne fra krisen. Likviditetsmålene håndterer både institutternes kortsigtede likviditet og langsigtede funding. Samtidig er institutternes afhængighed af markedsfinansiering kraftigt reduceret og indlånsoverskuddet atter positivt.

 

 Indlånsoverskud i mia. kr.

 

Kilde: Finanstilsynet

%MCEPASTEBIN%

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde