Organisation

Kapitalmarked Danmarks opgaver bliver varetaget af:

  • Generalforsamlingen
  • Bestyrelsen
  • Aktieudvalget
  • Obligationsudvalget
  • Complianceudvalget
  • Markedsdata udvalget
  • Pengemarkedsudvalget
  • Post Trade styregruppen
  • Sekretariatet


Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er Kapitalmarked Danmarks højeste myndighed, jf. § 6 i vedtægterne.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde