Investering Danmark har tilsluttet sig FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investment (PRI))

Vi har tilsluttet os FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer som et led i vores strategi om at bidrage til den bæredygtige omstilling af samfundet og for bedre at kunne understøtte medlemmernes arbejde med ansvarlige investeringer. PRI er baseret på, at vores medlemmer tager samfundsansvar i forbindelse med deres investeringer. Det understøtter de 17 verdensmål ved, at der kan foretages bæredygtige investeringer, herunder ved at indarbejde miljø, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer) i deres investeringsanalyser og beslutningsprocesser.

Samtidig har Finans Danmark sammen med 100 andre banker og organisationer tilsluttet sig de globale retningslinjer for ansvarlig bankvirksomhed (Principles for Reponsible Banking) i New York den 22. september i forbindelse med FN’s generalforsamling. Alle principper er lavet i samarbejde med FN’s miljøorganisation UNEP.

OM PRI og PRB

PRB og PRI er udarbejdet i et fællesskab mellem bankerne, investeringsinstitutterne og FN’s miljøorganisation UNEP. PRB består af 6 principper, som har til formål at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning. PRI består ligeledes af 6 centrale principper, som forpligter investorerne til at tage samfundsansvar i forbindelse med deres investeringer. Som brancheorganisation forpligter man sig til at arbejde konkret med implementering af principperne og aktiv promovering af principperne over for alle interessenter.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde