Bæredygtige investeringer

Hvordan arbejder danske investeringsfonde med bæredygtige investeringer?

Det stigende internationale fokus på miljømæssige og sociale forhold samt ledelsesmæssige aspekter har i de senere år i hastig grad påvirket de investeringsmæssige beslutninger i hele verden. Investering Danmark ønsker med afsæt i national lovgivning, EU-lovgivning og internationale standarder at gå foran inden for bæredygtige investeringer ved at fastsætte gennemsigtige målsætninger og tilbyde bæredygtige produkter.

Investering Danmark har som den første investeringsbranche i verden givet tilsagn om at reducere CO2-aftrykket for danske aktiefonde henvendt til private investorer. Konkret har Investering Danmark på vegne af sine medlemmer forpligtet sig til at reducere CO2-aftrykket fra investeringer i danske detail aktiefonde med 75 pct. frem mod 2030 i forhold til verdensaktieindeksets CO2-aftryk i 2020. Med det tiårige klimamål har Investering Danmark forpligtet sig til at tilbyde produkter, der bidrager til den grønne omstilling. Det gør det lettere for kunderne at træffe bæredygtige investeringsvalg.

Klimamålet understøttes af investering Danmarks brancheanbefalinger om, hvordan danske kapitalforvaltere bør tænke bæredygtighed ind i deres forretningsmodeller. Klimamålet og brancheanbefalingerne er beskrevet nærmere nedenfor.

 

Investering Danmarks brancheanbefaling om minimumshåndtering af bæredygtighed

Investering Danmark har i november 2020 vedtaget en ny brancheanbefaling om minimumshåndtering af bæredygtighed. Anbefalingen beskriver de forhold, som medlemmerne som minimum bør overveje, når de vedtager en politik for ansvarlige investeringer. Anbefalingen opdateres løbende og er senest opdateret i april 2022.

Læs anbefalingen her

 

De seks UN PRI-principper

Danmark og danske virksomheder er kendt for at gå foran, når det gælder ansvarlighed. Dette gælder også de finansielle virksomheder, og alle større danske kapitalforvaltere har underskrevet de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Principperne er:

  1.      Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
  2.      Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
  3.      Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
  4.      Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
  5.      Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
  6.      Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Læs mere her

 

Investering Danmarks klimamål

Investering Danmark har fastsat et mål om at reducere CO-aftrykket fra investeringerne med mindst 25 pct. fra 2020 til 2025 og med mindst 50 pct. frem mod 2030.

En status på klimamålet offentliggøres i Finans Danmarks årlige Bæredygtighedsredegørelse.

Se metoden, der anvendes til at opgøre CO2-aftrykket

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde