Aktiv og passiv forvaltning

Der er mange forskellige typer af investeringsfonde med forskellige strategier.

Nogle investeringsfonde styres efter en aktiv strategi, hvor målet er at skabe et afkast der er på niveau med eller bedre end markedet. Andre fonde styres efter den passive strategi, hvor målet er at klare sig som markedet efter omkostninger. 

Andre valg bør komme først
For de fleste investorer er det vigtigste at få truffet beslutningen om overhovedet at investere, og for hvor meget. Dernæst skal der træffes valg om risiko i forhold til risikoprofil samt investeringsstrategi og i hvilket omfang man vil investere bæredygtigt. Først herefter kommer spørgsmålet om vægtning imellem aktivt og passivt forvaltede produkter. Ofte vil rådgivning fra investors pengeinstitut være en god hjælp i forbindelse med disse beslutninger.  

Valg hænger sammen
Jo mere aktiv investeringsstrategi, jo større mulighed for at skræddersy produkter i forhold til eksempelvis bæredygtighed. Har du ambitioner om fx at gå efter de mest bæredygtige virksomheder inden for givne sektorer eller gå efter teknologier, der i særlig grad understøtter og fremmer en bæredygtig udvikling, kan det betyde en mere aktiv tilgang til investering. Det samme gælder, hvis du ønsker at dine investeringer skal gå til virksomhederne der udvikler sig i en bæredygtig retning eller er i færd med en egentlig omstilling og at fonden søger at påvirke virksomhederne via aktiv dialog.

Aktivt eller passiv kan være et både/og
Investering i aktive fonde giver mulighed for at opnå et afkast, der er højere end benchmark, også efter omkostninger. Da aktive fonde afholder omkostninger til analyse, udvælgelse af enkeltinvesteringer m.m., blandt andet for at forfølge specielle investeringsformål, er omkostningerne typisk højere. Passive fondes afkast følger deres valgte benchmark forholdsvis tæt. Passive fonde foretager deres investeringer med udgangspunkt i benchmarks underliggende investeringer, og investor får derfor med en passiv fond et billigere produkt, dvs. med lavere omkostninger, og med et mere forudsigeligt afkast.

Om der skal investeres i et aktivt eller passivt produkt eller en kombination af de to vil kan afhænge af din risikovillighed, investeringshorisont, tabsevne mm. De aktuelle markedsforhold i de markeder, der investeres i, kan også have betydning. Meget tyder på, at passive fonde har bedst forudsætninger i meget likvide markeder, der er prissat højt. 

Det er ikke sort/hvidt
Passive fonde kan være passive i varierende grad. Blandt aktive fonde er der et større udbud af forskellige investeringsstrategier og aktivklasser. Desuden kan passive fonde bruges af aktive fonde for at afpasse risikoprofil og aktivallokering i en kortere eller længere periode.​ Danske investeringsforeninger udbyder begge typer af produkter. 

Nedenfor kan du se, om dine investeringsfonde styres efter den aktive eller passive investeringsstrategi. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde