5 gode råd til dig, der tænker på at købe investeringsfonde

Her finder du en række gode råd om de forskellige overvejelser, hvis du tænker på at købe investeringsfonde.

1. Brug rådgiveren

Tal med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at afdække dit mål med investeringen, din risikovillighed. mv. samt dine præferencer for bæredygtighed. Her kan du finde mere information om bæredygtige investeringer og bæredygtighed i investeringsrådgivning. Tænk også over, hvornår du skal bruge pengene igen – altså hvor længe skal de være investeret. På den baggrund kan rådgiveren give dig kvalificeret rådgivning og hjælpe dig med at sikre en god risikospredning. Rådgiveren vil gøre dig opmærksom på, om hun er uafhængig eller ej. Hvis rådgiveren ikke er uafhængig, vil hun først og fremmest rådgive om egne produkter, men også om andre produkter. Prisen på de produkter, du vælger, vil fremgå tydeligt af det materiale, du modtager. Rådgiveren får ikke bonus for at anbefale dig nogle produkter frem for andre.

2. Overvej, hvor meget du ønsker at være involveret

Overvej i hvor høj grad du selv ønsker at involvere dig i den løbende overvågning af din investering. Der findes fonde til den aktive investor, som selv ønsker at sammensætte investeringen. Og der findes fonde med en bred portefølje af både aktier og obligationer til den investor, der ønsker en samlet løsning.

3. Du kan gøre det selv

Hvis du vil gøre-det-selv kan du handle investeringsfonde direkte gennem en handelsplatform, netbank eller lign. Her vil du typisk have adgang til en bred pallette af både danske og udenlandske fonde. Du kan også benytte dig af de mange nye muligheder for at investere gennem moderne, ofte app-baserede platforme, der går under navne som Nora, Nord, June, Darwin, Munnypot m.fl. Ofte til billigere priser end traditionelle investeringsprodukter, bl.a. fordi niveauet for rådgivning varierer meget på de nye digitale platforme.

4. Aktiv og passiv?

Vær opmærksom på at du i grove træk kan gå to veje, når du vælger fond og investeringsstrategi, aktiv og passiv: I en såkaldt aktiv fond vil eksperter prøve ”at slå markedet” ved aktivt at udvælge, overvåge og tilpasse fondens investeringer. Passive fonde følger et indeks – fx danske aktier i C25 – og derfor har som mål at levere det afkast, indekset leverer over tid, minus fondens omkostninger. Aktive fonde er noget dyrere end passive fonde. Set over tid, skal disse fonde dog også gerne levere et højere afkast end de passive. En investeringsstrategi kan sagtens indeholde både aktive og passive fonde. Læs mere om aktive og passive fonde.

5. Omkostninger, risiko og afkast skal altid ses i en sammenhæng

Afvej altid forventet afkast og omkostninger, og husk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Afkast afhænger først og fremmest af risiko og investeringsstrategi, og dernæst af omkostninger, som trækkes fra afkastet, inden du får det. Omkostninger, der fx kan ha’ set høje ud indledningsvis på en prisliste, kan qua et godt afkast vise sig at være givet godt ud alligevel. Og vice versa.

Du får oplysninger om både risiko, afkast og samlede omkostninger hos din rådgiver. Du kan her finde information om danske investeringsfondes afkast, risiko og omkostninger.

En anden mulighed er at bruge ratingen fra analysevirksomheden Morningstar, der i ét nøgletal sammenvejer fondes risiko, afkast og omkostninger http://www.morningstar.dk/dk/funds/default.aspx

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde