Ordbog om bæredygtighed

Aktivt ejerskab 

At engagere sig i virksomheder, som man har investeret i, ved at stemme på generalforsamlinger og via dialog for at påvirke virksomhedens strategi og handlinger. Metoden bruges både til at trække virksomheder i en bæredygtig retning og efterleve mål for bæredygtighed og til at øge virksomhedens lønsomhed.


Artikel 8 og 9-produkter 

Finansielle produkter, hvor bæredygtighed er et blandt flere karakteristika (artikel 8), eller som har bæredygtighed som mål (artikel 9). Et finansielt produkt kan f.eks. være en investeringsfond. Sådanne produkter er underlagt særlige oplysningskrav. Du kan læse mere om artikel 8 og 9-produkter på Finanstilsynets hjemmeside her


ESG

Betegnelse for, hvordan virksomheder klarer sig i forhold til bæredygtighed:​ Environment (miljø og klima),​ Sociale forhold (arbejdsvilkår og rettigheder)​, Governance (god selskabsledelse).

ESG-risici 

Begivenheder eller omstændigheder, som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

EU-taksonomi

EU's fælles målestok for, hvornår en økonomisk aktivitet kan betegnes som bæredygtig - målt op imod seks miljømål.

Politik for samfundsansvar 

Beskriver, hvordan organisationen træffer beslutninger om bæredygtighed (ledelsessystemet i relation til bæredygtighed), hvordan organisationen screener investeringer, hvilken politik organisationen har for investeringer i statsobligationer og andre væsentlige rammer for organisationens arbejde med bæredygtighed. Investering Danmark anbefaler alle medlemmer at have en politik for samfundsansvar. 

Principal Adverse Impact (PAI) 

De vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighed fra virksomheder eller aktiviteter, man har investeret i. Det kan være f.eks. udledning af drivhusgasser eller skade på biodiversitet.

Principles of Responsible Investments (PRI) 

Et FN-støttet netværk af investorer, som arbejder for at fremme bæredygtige investeringer ved at inddrage miljømæssige-, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsmæssige beslutninger og at øge forståelsen af investeringers påvirkninger på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Læs mere om PRI her

Screening af investeringer 

At filtrere sine investeringer. Kriterierne i filteret kan være, at man kun vil investerer i virksomheder, der efterlever internationale normer så som FN's menneskerettighedserklæring (normbaseret screening) eller kriterierne kan være baseret på de aktiviteter, som virksomheder udfører, som f.eks. tobak, alkohol eller fossile brændsler (aktivitetsbaseret screening). 

Svanemærket 

Nordisk miljømærke, som i forvejen er kendt fra en række forbrugsprodukter. Siden 2017 har det også været muligt at svanemærke investeringsfonde. Det kan du læse mere om på Ecolabels hjemmeside her

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde