Hvad er bæredygtige investeringer?

Bæredygtige investeringer er investeringer, som på forskellig vis bidrager til at fremme FN’s verdensmål. Banker og udbydere af investeringsfonde har mange forskellige investeringsprodukter på hylderne med fokus på bæredygtighed, som består af investeringer i en række virksomheder. Det sikrer spredning af dine investeringer i mange forskellige virksomheder, så din risiko bliver lavere – og muligheden for afkast større.

EU har udarbejdet en lovgivning, som forpligter  bankerne at oplyse, hvordan de forskellige investeringsprodukter har fokus på bæredygtighed. Her arbejder man med betegnelserne artikel 8 og artikel 9-produkter.

Læs mere om det her

Nogle investeringsprodukter har til formål at fremme verdensmålene generelt, mens andre har fokus på specifikke mål, som f.eks. miljømæssige eller sociale mål. Det kan blandt andet være reduktion af CO2-udledning – eller mindske ulighed. Det er også en forudsætning, at virksomheder eller projekter, der investeres i, overholder love, internationale konventioner og har god ledelsespraksis. Samtidigt må en bæredygtig investering ikke skade miljømæssige eller sociale mål væsentligt.

Ikke bæredygtig i dag – men på vej

Når du investerer med fokus på bæredygtighed, er det vigtigt at vide, at investeringerne ikke alene går til virksomheder, der er fuldt bæredygtige i dag – men at de også går til virksomheder, som arbejder på at blive det. Og der er behov for begge dele. Både for at sprede risikoen for investeringerne, men også for at understøtte den bæredygtige omstilling 

Bæredygtige investeringer kan indeholde investeringer i virksomheder eller konkrete projekter, der allerede er bæredygtige i dag. Det kan være  virksomheder, der producerer vedvarende energi, forbedrer luftkvalitet, reducerer vandforbruget eller fremmer diversitet.  

Men for at flytte verden til et bedre sted end i dag er der også behov for investeringer, der understøtter  virksomheder i deres omstilling. Derfor kan bæredygtige investeringer også rumme investeringer i virksomheder, som er i gang med at omstille deres forretning til at blive bæredygtig i fremtiden. 

Ved at stille kapital til rådighed kan vi som investorer medvirke til at fremme omstillingen af virksomhederne og dermed af samfundet.

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde