Kan jeg tjene penge på det?

Du kan godt investere bæredygtigt og samtidigt få et godt afkast. Priserne på aktier og obligationer svinger, og det gør de også på bæredygtige aktiver. Som investor skal man derfor både afklare tidshorisonten for ens investeringer, risikovilligheden og præferencer for bæredygtighed. 

Forskning viser, at bæredygtige investeringer ofte giver et afkast, der er lige så godt eller bedre end afkastet på traditionelle investeringer. 

En af de største undersøgelse af sammenhængen mellem afkast og bæredygtighed er fra 2015, hvor man undersøgte 2.000 studier af sammenhængen mellem finansielt afkast og bæredygtighed. Godt 60 procent af studierne viste en positiv sammenhæng, 30 procent en neutral sammenhæng og knap ti procent en negativ sammenhæng.
En senere undersøgelse af studier for perioden fra 2015-2020 viser, at 59 procent af studierne finder en positiv eller neutral sammenhæng mellem ESG og afkast. 

Det indikerer, at bæredygtighed kan være en god forretning – men det giver ingen garantier for fremtiden.

Desuden konkluderer forskere fra Copenhagen Business School, at strenge ESG-regler som f.eks. for lange eksklusionslister kan begrænse investeringsmulighederne så meget, at afkastet for en given risiko kan blive mindre.

Det kan du bl.a. læse mere om på CBS' hjemmeside her

Hvad er ESG?

ESG er en betegnelse for, hvordan virksomheder klarer sig i forhold til bæredygtighed og står for:

  • Environment (miljø og klima)
  • Sociale forhold (arbejdsvilkår og rettigheder)
  • Governance (god selskabsledelse)

Bæredygtighed i investeringsrådgivning

Læs mere om bæredygtighed i investeringsrådgivning

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde