Hvorfor investere bæredygtigt?

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kræver store investeringer. Den internationale valutafond, IMF, vurderer, at investeringer for 12-20.000 mia. dollars er nødvendige for at nå målet om ikke at udlede mere drivhusgas end kloden kan optage i 2050. Så massive investeringer kan ikke klares med offentlige midler. Derfor er der brug for, at også privatpersoner investerer i den bæredygtige omstilling af vores samfund. Ved at investere dine penge med et bæredygtigt fokus kan du være med til det.

Du kan vælge selv at finde virksomheder, der er bæredygtige eller arbejder på at blive det, eller du kan investere i investeringsfonde eller andre af bankernes investeringsprodukter. 

Hvis du investerer i fonde og bankernes investeringsprodukter behøver du som investor ikke selv at gennemskue, om virksomhederne opfører sig bæredygtigt. Det gør banken eller investeringsfonden for dig. Samtidigt kan du investerer i flere forskellige virksomheder og dermed sprede din risiko.

Hvordan skubber investeringsbranchen virksomheder i en bæredygtig retning?

Banker og udbydere af investeringsfonde sørger for at påvirke virksomheder i en mere bæredygtig retning ved at gå i dialog med virksomhederne og stemme på deres generalforsamlinger. De sørger også for at følge op på, at virksomhederne flytter sig i den rigtige retning. Det kalder man aktivt ejerskab. 

Når man investerer sammen med andre, har man en stærkere stemme og kan dermed bedre lægge pres på, at virksomhederne faktisk omstiller sig. 

I dag har 785.000 danskere investeret i fonde til private investorer. Med danskernes investeringspenge i ryggen kan investeringsbranchen bidrage til at få virksomhederne til at lytte og flytte sig – til gavn for både værdien af investeringen og hele samfundet.

Engagementet i virksomhederne kan ske i koalition med andre investorer med samme præferencer og formål. Er dette ikke nok, kan kapitalforvalterne i sidste ende være nødsaget til at frasælge investeringen. Men efter et frasalg er det ikke længere muligt at påvirke selskabet. Derfor er frasalg typisk sidste udvej. Valget mellem at blive som investor og fortsætte med at presse på for forandringer versus at ekskludere og frasælge er fyldt med dilemmaer, som hver investor løbende må forholde sig til.

Hvordan fremmer banker og udbydere af investeringsfonde bæredygtighed?

Engagement med virksomheder kræver en stor indsats. I 2021 var 65 fuldtidspersoner ansat til at arbejde med ansvarlighed i investeringer hos banker og udbydere af investeringsfonde. Det er en fremgang på mere end 20 pct. i forhold til året før.

Du kan læse mere om branchens arbejde med aktivt ejerskab her

Investeringsbranchen har sat mål for reduktion af CO2-aftrykket

De danske investeringsfonde har sat sig et mål om at reducere CO2-aftrykket af investeringerne med mindst 25 % i 2025 og med mindst 50 % i 2030 i forhold til 2020. Og Investering Danmark har som brancheorganisation tilsluttet sig Net Zero Asset Manager initiativet og forpligter sig dermed til at støtte målet om netto-nul CO2-udledning på investeringer i 2050 eller tidligere og til at opfordre medlemmer til at deltage i initiativet.

Læs mere om den danske investeringsbranches klimamål her

Brancheanbefalinger for bæredygtig kapitalforvaltning

Investering Danmark har udarbejdet en brancheanbefaling om minimumshåndtering af bæredygtighed for at sende et klart signal om at sætte barren for bæredygtighed højt. Anbefalingerne handler om alt fra analyser af mulige investeringer til konkrete investeringsbeslutninger og om aktivt at præge virksomheder, som branchen investerer i, i en mere bæredygtig retning. 

Med anbefalingen opfordrer investeringsbranchen sine medlemmer – som er de fleste banker og udbydere af investeringsfonde – til at rapportere om klima i henhold til internationalt anerkendte principper, herunder om investeringsfondenes CO2-aftryk. Dermed får investorer et grundlag for at bruge klimaaftryk i deres investeringsbeslutning.

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde