Bæredygtighed i investeringsrådgivning

Når banken rådgiver dig om investeringer eller skal investere for dig, vil banken stille dig en række spørgsmål for at finde ud af, hvilke investeringer der passer bedst til dig og dit formål med at investere.

Fra august 2022 vil banken også spørge om dine bæredygtighedspræferencer - på lige fod med spørgsmål om, hvor risikovillig du er, og hvad din tidshorisont for investeringerne er. Banken vil spørge ind til følgende temaer, før du investerer:

Kendskab & erfaring

 

 • Kendskab til investering
 • Antal handler
 • Uddannelse
 • Beskæftigelse

Finansiel situation

 

 • Indtægtsforhold
 • Aktiver
 • Fast ejendom
 • Investeringer
 • Gæld
 • Tabsevne

Investerings-formål

 

 • Horistont
 • Risikoprofil
 • Formål
 • Bæredygtigheds-
  præferencer

Svarene på spørgsmålene bruger banken til at sikre, at du bliver rådgivet til investeringer, der passer til dig, din finansielle situation og dit investeringsformål.

Hvad du kan forvente af spørgsmål om bæredygtighed

Banken vil stille spørgsmålene, så de passer bedst muligt til deres kunder, og de kan derfor variere fra bank til bank og fra kunde til kunde. Du vil møde spørgsmålene, når du har en rådgivningssamtale med din investeringsrådgiver, eller hvis du bruger digitale rådgivningsløsninger. Her er eksempler på mulige spørgsmål:

*Er du interesseret i at investere bæredygtigt?

*Hvor vigtigt er det for dig, at dine investeringer er bæredygtige i dag?   

*Hvor vigtigt er det, at dine investeringer går til virksomheder med bæredygtige fremtidsmål? 

*I hvor stort omfang skal dine investeringsvalg tage hensyn til og dermed begrænse negative påvirkninger på samfundet?

Da reglerne er nye, vil spørgsmålene udvikle sig i de kommende år.

Når banken har afdækket dine præferencer for bæredygtighed i investeringsrådgivningen, vil den enten have et produkt, der matcher alle dine præferencer, eller den vil have et produkt, der matcher f.eks. din risikoprofil og tidshorisont, men ikke dine bæredygtighedspræferencer. Her skal banken ifølge lovgivningen prioritere risikoprofil og tidshorisont først. Den skal også informere dig om, at der ikke er et produkt, der matcher dine bæredygtighedspræferencer.  

Udvikling i bæredygtige investeringsprodukter

Bæredygtighed på investeringsområdet er i rivende udvikling. Der kommer løbende både nye investeringsprodukter og nye regler på området. Og virksomheder, som der investeres i, offentliggør løbende flere og bedre data om deres bæredygtighed. Dermed vil investorerne mere præcist kunne måle virksomheders bæredygtighed og deres fremskridt, og bankerne vil mere præcist kunne opgøre investeringsprodukters bæredygtighed.

Hvad er bæredygtige investeringer?

Læs mere om bæredygtige investeringer

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde