Virksomhedssvindel

Mange virksomheder oplever at blive kontaktet af kriminelle, der forsøger at svindle sig til penge.

Svindel mod virksomheder kommer især i følgende to former:

  1. Direktørsvindel (eng: CEO-fraud)
  2. Fakturasvindel, herunder ændring af modtagers kontonummer (eng.: beneficiary account change)

Direktørsvindel

Direktørsvindel er, når en medarbejder bliver narret til at foretage en uautoriseret overførsel med virksomhedskontoen. En bedrager ringer eller mailer og udgiver sig for at være en højtstående person inden for virksomheden (fx direktøren.

Ofte er anmodningen om internationale betalinger til banker uden for Europa, og medarbejderen anmodes om, ikke at følge de almindelige godkendelsesprocedurer.

Kontakten til medarbejderen sker med en mail i direktørens navn og som regel på et tidspunkt, hvor direktøren er bortrejst. Svindlerne har et godt kendskab til organisationen, og de bruger ord som: "Fortrolighed", "Virksomheden stoler på dig" og "Jeg er i øjeblikket utilgængelig".

Fakturasvindel

Mange virksomheder modtager fakturaer på varer eller services, de aldrig har købt.

Det er typisk fakturaer på mindre beløb, og de har derfor nemmere ved at glide igennem systemet, uden at der bliver stillet spørgsmål til fakturaernes ægthed.


Ændringer i bankoplysninger

Denne enkle form for svindel kan være svær at gennemskue, fordi den ikke umiddelbart får nogle alarmklokker til at ringe.

Svindleren foregiver at være en leverandør, der sender en tilsyneladende harmløs information om, at bankoplysningerne er blevet ændret.

 

Gode råd om virksomhedssvindel

Direktørsvindel

  1. Vær opmærksom på at denne type svindel eksisterer. Og del denne viden med de funktioner i din virksomhed som kunne være potentielle ofre for direktørsvindel
  2. Sørg for at have sikre procedurer for pengeoverførsler. Og vær især opmærksom på de situationer, hvor direktøren eller andre ledende medarbejdere er bortrejst

 

Hvis du er blevet svindlet, så stop al kontakt, kontakt straks din bank og hør om der er mulighed for tilbageføre nogle af dine penge. Gem din korrespondance og anmeld sagen til politiet.

 

Fakturasvindel

  1. Vær opmærksom på at denne type svindel eksisterer. Og del denne viden med de funktioner i din virksomhed som kunne være potentielle ofre for falske fakturaer
  2. Hav klare retningslinjer for, hvordan I håndterer manuelle betalinger.
  3. Bruge gerne et automatiseret betalingssystem for dermed at holde antallet af manuelle betalinger på et minimum.

 

Hvis du er blevet svindlet, så kontakt straks din bank og hør om der er mulighed for tilbageføre nogle af dine penge. Gem din korrespondance og anmeld sagen til politiet.

 

Ændringer i bankoplysninger

  1. Vær opmærksom på at denne type svindel eksisterer. Og del denne viden med de funktioner i din virksomhed som kunne være potentielle ofre for falske ændringer i bankoplysninger
  2. Hvis I får en henvendelse vedrørende ændringer i bankoplysninger, skal I ringe til leverandøren, og få en bekræftelse fra jeres sædvanlige kontaktperson.

 

Hvis du er blevet svindlet, så kontakt straks din bank og hør om der er mulighed for tilbageføre nogle af dine penge. Gem din korrespondance og anmeld sagen til politiet.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde