Medlemmer

Realkreditrådet har seks medlemsinstitutter. Alle institutterne yder lån i hele landet, og flere af institutterne har udnyttet muligheden for også at yde lån i udlandet. Realkreditinstitutterne hører under erhvervsministerens ressortområde. Finanstilsynet varetager tilsynet med realkreditinstitutterne.

Realkreditrådet har seks medlemsinstitutter. Alle institutterne yder lån i hele landet, og flere af institutterne har udnyttet muligheden for også at yde lån i udlandet. Realkreditinstitutterne hører under Erhvervsministeriets ressortområde. Finanstilsynet varetager tilsynet med realkreditinstitutterne.


Jyske Realkredit A/S

Klampenborgvej 205

2800 Lyngby

Telefon +45 45 93 45 93

www.jyskerealkredit.dk


DLR Kredit

Nyropsgade 21

1780 København V

Telefon +45 70 10 00 90

www.dlr.dk


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Postboks 850

0900 København C.

Telefon +45 33 33 36 36

www.nordeakredit.dk


Nykredit Realkredit

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V

Telefon 33 42 10 00

www.nykredit.dk


Realkredit Danmark A/S

Lersø Parkallé 100

2100 København Ø.

Telefon +45 70 12 53 00

www.rd.dk


Totalkredit

Helgeshøj Allé 53

2630 Taastrup

Telefon 44 55 54 00

www.totalkredit.dk

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde