Internationalt netværk

Realkreditrådet er medlem af og deltager i arbejdet i en række internationale organisationer og sammenslutninger.

European Mortgage Federation (EMF)

European Mortgage Federation (EMF) er den europæiske realkreditorganisation. EMF blev grundlagt i 1967 og er repræsenteret ved realkreditinstitutter eller deres brancheorganisationer fra størstedelen af EU-landene. Dertil kommer associerede medlemmer og medlemmer med observatørstatus. Realkreditrådet har været medlem siden 1973.

EMF’s sekretariat ligger i Bruxelles og står bl.a. for at udarbejde information om udviklingen inden for realkreditvirksomhed i de lande, der er repræsenteret i organisationen. Der varetages opgaver inden for kapitalmarkedsforhold, forbrugerpolitik og forhandlinger med forskellige administrative og politiske institutioner og organer i EU.


European Covered Bond Council (ECBC)

EMF stiftede European Covered Bond Council (ECBC) i november 2004 for at imødekomme den hastigt stigende globale udbredelse og interesse for covered bonds. Målet er at styrke EMF’s interne arbejde med covered bonds - herunder realkreditobligationer - og profilere covered bonds som fundinginstrument. ECBC arbejder især med rating, kapitalkrav og udvikling af statistisk materiale. Realkreditrådet er repræsenteret i ECBC's forskellige arbejdsgrupper.

ECBC har 84 medlemmer, herunder obligationsudstedende institutter, investerings- og forretningsbanker og ratingbureauer.


European Banking Industry Committee (EBIC)

European Banking Industry Committee (EBIC) rådgiver Europa-Kommissionen og forholder sig til Kommissionens forslag på det finansielle område. Paraplyorganisationen, som EMF er medlem af, blev grundlagt i 2004 med afsæt i Lamfalussy-beslutningsproceduren.

EBIC har fem arbejdsgrupper:

  • Realkreditlån/boliglån
  • Forbrugerkreditdirektivet
  • Finansiel integration/opfølgning på finansiel handlingsplan
  • Tilsynsmæssige forhold
  • Hvidvaskning.

Realkreditrådet er repræsenteret i arbejdsgrupperne om realkredit/boliglån og tilsynsmæssige forhold.


International Union for Housing Finance (IUHF)

International Union for Housing Finance (IUHF) fremmer forståelsen for og udviklingen af finansiering af fast ejendom. IUHF, som Realkreditrådet har været medlem af i en længere årrække, blev oprettet i 1914 og tæller ca. 150 medlemmer fra ca. 50 lande.

IUHF udgiver bl.a. oversigter over medlemslandenes finansieringsmetoder til fast ejendom og det kvartalsvise tidsskrift ”Housing Finance International”. IUHF’s hovedkvarter ligger i London.


Nordisk Realkreditsamråd (NRS)

Nordisk Realkreditsamråd (NRS) er et samarbejde mellem realkreditinstitutter i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Samarbejdets formål er at udveksle erfaringer på realkreditområdet i de nordiske lande.

NRS blev oprettet i 1932 og dansk realkredit har været medlem lige siden. Sekretariatsfunktionen går på skift mellem de deltagende lande.


Centre for European Policy Studies (CEPS)

Realkreditrådet er medlem af den europæiske tænketank Centre for European Policy Studies (CEPS), som er placeret i Bruxelles. Derigennem følger Realkreditrådet udviklingen på det finansielle område i EU og på globalt plan.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde