Vi har justeret og forbedret indsamlingen og kvalitetssikringen af vores tal for at få et så retvisende billede af misbruget som muligt. Det betyder, at tallene ikke direkte kan sammenlignes med tallene fra årene før 2019. Med den metode, vi bruger nu, må vi forvente, at tallene fra tidligere år har været højere.

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde