Seks principper for investering i den bæredygtige omstilling

Finanssektoren understøtter omstillingen af realøkonomien ved at investere og skubbe de sektorer og selskaber, som i dag har et stort aftryk på naturen eller er store CO2-udledere, i en mere bæredygtig retning. Det gælder bl.a. elproduktion, olie, cement, stål og transportsektoren – hvis selskaberne vel at mærke er seriøse omkring omstillingen af deres produktion.

Baggrund

Finanssektorens værktøjskasse til investering i den bæredygtige omstilling

Se mere

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde