Fælles metode til at opgøre CO2-udledninger

I Danmark har vi en fælles målsætning om at reducere den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030 og en ambition om at bidrage til at nedbringe klodens CO2-udledning. For at lykkes har vi brug for et kompas at styre efter. Et fælles sprog og en fælles målestok. For vi får, hvad vi måler. Vi skal vide, hvor meget CO2 virksomhederne og det offentlige udleder, så vi kan sætte reduktionsmål, følge vejen mod målet og sende pengene i grønne projekter. Det handler om at kunne træffe grønnere valg.

På den baggrund har en række af regeringens klimapartnerskaber peget på behovet for en fælles metode til at opgøre CO2-udledning og for en styrket og digitaliseret adgang til data. Finanssektoren har i 2020 lanceret en model for måling af CO2-udledning af finanssektorens finansierede aktiviteter. Med afsæt heri har Grønt Erhvervsforum i september 2020 udpeget finanssektorens klimapartnerskab med Finans Danmark i spidsen til at lede et projekt på tværs af alle 13 klimapartnerskaber med fokus på CO2-måling.

Samarbejdsprojektet har identificeret tre barrierer for, at virksomhederne kommer i gang med at klimarapportere: Mangel på ens metoder, standardiseret og digitaliseret adgang til klimadata samt digitale værktøjer, støtte og vejledning.

11 anbefalinger

Vi har på tværs af alle klimapartnerskaberne formuleret en fælles mission om at etablere en sammenhængende model for alle offentlige og private aktører, som gør det gennemsigtigt, nemt og standardiseret at opgøre, hente, bruge og udveksle data om CO2-udledning. Vi afleverer i dag 11 anbefalinger med konkrete forslag til initiativer rettet mod virksomheder, erhvervsorganisationer og regeringen, som kan bringe os tættere på målet og understøtte en datadreven grøn omstilling.

Rapporten markerer afslutningen af projektet, men det vigtige arbejde og samarbejde fortsætter.

God læselyst !

Læs rapporten

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde