Valutaomregningskurs - omregning af foranstående eurolån

Efter de nugældende regler omregnes foranstående lån i euro med gårsdagens officielle valutakurs i forbindelse med afgivelse af lånetilbud. Dette bevirker, at omregningen svinger fra dag til dag og dermed at kontantomregning afhænger af hvilken dag tilbud afgives.

For at sikre at institutterne afgiver tilbud på et ensartet grundlag, ligesom det er gældende for lån i danske kroner, er der aftalt følgende vedrørende eurolån:

  • I forlængelse af omregning efter de almindelige omregningsregler kan foranstående eurolån omregnes med fast euro-valutakurs i perioden mellem udsendelsen af to sæt omregningskurstabeller.
  • Euro-valutakursen, der anvendes til omregning, beregnes som gennemsnittet af Nationalbankens officielle valutakurs de sidste tre børsdage i foregående måned (spotkurs - dagsobservationer). Der udsendes ekstraordinær euro-valutakurs såfremt euro-valutakursen for hver af de seneste tre børsdage forud for den 16. i måneden er uden for udsvingsbåndet over for euro i ERM2 (-/+ 2,25 pct.), der var gældende ved seneste ordinære udsendelse.

Centralkurser og udsvingsbånd over for euro i ERM2

Kr. pr. 100 euro
Centralkurs

746,038

Øvre udsvingsgrænse (+ 2,25 %)

762,824
Nedre udsvingsgrænse (- 2,25 %) 729,252

Kilde: Nationalbanken

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde