Brug af omregningskurstabeller

Realkreditrådets omregningskurstabeller benyttes til omregning af kontantværdier af lån i forbindelse med køb (lån i forhold til værdiansættelse) og ved eventuelle indfrielser (lånetilbud i forbindelse med salg, konvertering o. lign.).

Oversigt over brug af omregningskurstabeller

  Tabel A Tabel B Tabel IK Tabel S Tabel SIK
Annuitetslån          
Konveterbare X        
Inkonverterbare     X    
Serielån          
Konverterbare   X      
Inkonverterbare     X    
Mixlån          
Konverterbare X        
Inkonverterbare     X    
Stående lån          
Konverterbare       X  
Inkonverterbare         X

 

Den nominelle rente og restløbetiden på obligationerne, der ligger til grund for lånet, er afgørende for i, hvilket restløbetidsbånd omregningskursen skal findes.

Rentetilpasningslån er stående lån. Oplysninger om restgældsudvikling på rentetilpasningslån mellem termin kan fås ved henvendelse til institutter.


Nedsparingslån baserer sig på rentetilpasningslån. Som følge af lånets karakter er det aftalt, at nedsparingslån altid omregnes til kurs 100.

Lån baseret på obligationer med variabel rente indregnes med obligationsrestgælden. Såfremt der er tale om obligationer med variabel rente med loft på obligationsrenten, indregnes med obligationsrestgælden indtil loftet nås. Er loftet overskredet, skal dagskursen for obligationsserien på tidspunktet for købers underskrift benyttes til omregning af lånet.

For yderligere oplysninger om omregning af private pantebreve og en grundig beskrivelse af brugen af omregningskurstabeller se omregningsregler ved kontantvurdering  (113kb).

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde