Hver dansker sparede i gennemsnit 5.000 kr. på de lave renter i 2020

Publiceret 19-01-2022
Nyhed Analyse

De senere års fald i renterne har samlet set været en gevinst for de danske husholdninger, hvad enten man er lønmodtager, boligejer eller pensionist. Hver voksne dansker har således i gennemsnit sparet 5.000 kr. i 2020, når man sammenligner renterne med dem, der gjaldt i 2014. Det dækker over, at danskerne set under ét har vundet mere på lavere renter på deres gæld, end de har tabt på at sætte pengene i banken til lavere – og i nogle tilfælde negativ – rente. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark, der har beregnet, hvad danskerne har tjent eller tabt på rentefaldet siden 2014 ud fra oplysninger om deres indlån og gæld.

Siden 2014 har de danske husholdninger oplevet faldende renter både på deres indlån og deres gæld, og fra 2019 er flere banker begyndt at indføre negative renter for private indlånskonti. Men i samme periode er renterne på bank- og realkreditudlån faldet endnu mere. Det har de fleste husholdninger nydt godt af.

Ved at sammenholde rentefaldet fra 2014 til 2020 med oplysninger fra registerdata om alle voksne danskeres indlån og gæld i 2020 viser analysen, at rentefaldet har medført en gennemsnitlig besparelse i 2020 på 5.000 kr. for hver voksne dansker. Det giver en samlet besparelse for alle danskere på 25 mia. kr. i 2020.

Ser man isoleret på forskellige større grupper blandt husholdningerne, har boligejere haft den største besparelse på 10.400 kr. i 2020. Det er ikke overraskende, da boligejerne i kraft af deres bolig- og realkreditlån i gennemsnit har en væsentligt højere gæld, end de har indlån. For lønmodtagere er besparelsen 7.100 kr., og blandt pensionister, der typisk har mindre gæld og meget opsparing, har rentefaldet i gennemsnit givet en besparelse på knap 1.500 kr. i 2020.

I løbet af 2021 blev flere danskere mødt af negative renter på deres indlån i banken. En opgørelse på de foreløbige tal for 2021 viser imidlertid, at besparelsen for den gennemsnitlige dansker faktisk er vokset i forhold til 2020. Det skyldes, at renterne på udlån også faldt i 2021.

”De lave renter og ikke mindst indførelsen af negative renter for almindelige danskere har naturligt nok givet anledning til en del offentlig debat. Men i debatten overses ofte den anden side af mønten, nemlig at renterne på bank- og realkreditlån tilsvarende er blevet ekstremt lave. Og tallene viser altså, at selv om nogle husholdninger oplever at skulle betale negative renter, så mere end opvejes det af, hvad de har sparet i renteudgifter på deres bank- og realkreditgæld. Jeg hæfter mig ved, at både lønmodtagere og pensionister i gennemsnit har vundet på rentefaldet”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Fire ud af fem danskere har enten vundet på rentefaldet eller kun oplevet små ændringer

Analysen viser, at selv om danskere over 18 år i gennemsnit har vundet på de lave renter, så er der en betydelig spredning blandt dem, da der er store forskelle på, hvad de har af indlån og gæld.

Ser man på alle voksne danskere, har fire ud af fem enten har vundet eller kun oplevet små ændringer i deres rentebetalinger som følge af rentefaldet, mens en ud af fem har tabt. For lønmodtagere er det fem ud af seks, der har vundet eller kun oplevet små ændringer, men vi er helt oppe på syv ud af otte boligejere. Blandt pensionister har to ud af tre vundet eller kun oplevet små ændringer i deres rentebetalinger.

Læs hele analysen her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde