Pressebilleder

Her kan du finde Finans Danmarks pressebilleder til fri afbenyttelse for medier.

Direktionen
Administrerende direktør Ulrik Nødgaard

Viceadministrerende diretør Ane Arnth Jensen

Fagdirektører

Digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen

Analysedirektør, cheføkonom Niels Arne Dam

PA– og kommunikationsdirektør Stine Luise Goll

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen

Direktør for realkredit og ejendomsfinansiering Peter Jayaswal

Europapolitisk direktør Sinne Backs Conan

Direktør for Investering og Opsparing Birgitte Søgaard Holm

Andre talspersoner:

Analysechef Christian Heebøll Hammer

Pressechef Camilla Thorning

Investeringschef Kåre Valgreen

Chefkonsulent Louise Fjord