Høringssvar: Ny vejledning til risikovurdering af foreninger

Publiceret 22-04-2022
Høringssvar

Finanstilsynet har sendt udkast til vejledning til risikovurdering af foreninger i forhold til hvidvasklovgivningen i høring.

Finans Danmark støtter Finanstilsynets udkast til vejledning til risikovurdering af foreninger. Vejledningen har sin baggrund i det idékatalog, som blev fremlagt af Foreningsarbejdsgruppen (Finans Danmark, foreningsrepræsentanter og myndighedsobservatører) i sommeren 2021.

Arbejdsgruppen anbefalede, at der blev udarbejdet en vejledning for at give pengeinstitutterne et mere præcist værktøj at basere deres risikovurdering af foreninger på. Vejledningen skal dertil bidrage til, at foreningerne oplever, at de skal bruge færre ressourcer på dokumentation og kontrol i mødet med pengeinstituttet, i det omfang de klassificeres som lav risiko. Vi mener, at det foreliggende udkast til vejledning fra Finanstilsynet overordnet set indfrier de formål.  

Det er dog vigtigt at understrege, at det stadig i praksis kan være nødvendigt at indhente megen dokumentation – særligt ved etablering af et nyt kundeforhold – for at kunne vurdere, om foreningen udgør en begrænset eller øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

I hvor høj grad foreningerne og pengeinstitutterne i praksis vil opleve en byrdelettelse i gennemførelsen af kundekendskabsprocedurerne vil derfor efter vores opfattelse også afhænge af implementeringen af foreningsarbejdsgruppens to øvrige forslag: i) en ny frivillig digital registerløsning (f.eks. CVR) for foreninger, og ii) en guide til de formelle rammer i mødet mellem pengeinstitut og forening. Vi mener dertil, at man bør se på mulighederne for, hvordan man kan afgrænse indhentelsen af identifikation og kontrollen af en forenings bestyrelsesmedlemmer til dem, der de facto tegner foreningen.  

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde