Foreningsarbejdsgruppe

En arbejdsgruppe har i 2021 arbejdet på et idékatalog, der kan lette byrder for foreninger og pengeinstitutter, uden at kampen mod hvidvask svækkes. Her kan du læse mere om baggrunden for arbejdsgruppen og se deres anbefalinger til politikerne.

Der findes mere end 100.000 foreninger i Danmark, der spænder fra store organisationer til helt små foreninger med få medlemmer og begrænset aktivitet. Danske foreninger dækker bredt, og der er stor forskel på, hvordan en forening organiserer sig. De fleste foreninger har dog det til fælles, at de har brug for en bankkonto for at kunne udføre deres aktiviteter.

Der findes 70 pengeinstitutter i Danmark, der er medlemmer af Finans Danmark, som kan stille bankkonti til rådighed for foreningerne. Den ydelse stiller pengeinstitutterne til rådighed – men i de senere år er kravene blevet skærpet.

Det er de, fordi pengeinstitutterne er forpligtede til at overholde hvidvasklovgivningen, herunder at de skal have et godt og dokumenteret kendskab til deres kunder og sikre identiteten af deres kunder.

Det voksende fokus på bekæmpelse af hvidvask påvirker driften i mange foreninger. De oplever, at der bliver stillet krav fra banken i forhold til forevisning af legitimation, oplysning om, hvem der er de reelle ejere eller om hvem, der styrer foreningen. Det udfordrer foreningerne og de frivilliges arbejdsbyrde.

Finans Danmark har - som repræsentant for banker og pengeinstitutter - stået i spidsen for en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks foreningsliv. Målet med arbejdsgruppen har været at komme med idéer til, hvordan politikerne kan forenkle regler for foreninger og banker på en måde, der samtidig sikrer et værn mod hvidvask og terrorfinansiering. 

Download arbejdsgruppens idékatalog

 

Deltagere

Civilsamfundets Brancheforening 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

ISOBRO 

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) 

DGI  

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) 

Danske Seniorer  

Finans Danmark (formand) 

Observatører

Erhvervsministeriet 

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Finanstilsynet

Kulturministeriet 

Hvidvasksekretariatet 

Kommissorium for arbejdsgruppen

Vi skal levere idéer, der har den rette balance mellem at holde fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet – og sikre en så smidig proces som muligt for foreninger og banker

Kjeld Gosvig-Jensen, formand for arbejdsgruppen

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Stine Luise Goll

PA – og kommunikationsdirektør

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde