Aktiefonde runder milepæl på 500 milliarder kroner

Publiceret 14-01-2022
Nyhed

I 2021 voksede formuen i danske aktiefonde rettet mod private investorer fra 390 mia. kr. til 501 mia. kr. Formuevæksten i 2021 er primært drevet af flotte afkast i aktiefondene, der forøgede fondenes samlede formue med 94 mia. kr.

Med en vækst på 10 mia. kr. i årets sidste måned rundede danske aktiefonde rettet mod private investorer en samlet formue på 500 mia. kr. i 2021. Helt nøjagtig forvaltede aktiefondene 501 mia. kr. ved udgangen af 2021. Det er en stigning på 111 mia. kr. – eller 28 pct. – i forhold til begyndelsen af 2021, hvor den samlede formue lød på 390 mia. kr.

”At danske aktiefonde forvalter en samlet formue på 500 milliarder kr., afspejler den popularitet, som fondene har blandt danskerne. Vi har tidligere set i opinionsundersøgelser, at langt hovedparten af danskerne foretrækker at investere i fonde frem for enkeltværdipapirer. Det skyldes ikke mindst, at det er nemt at få en fornuftig risikospredning, når der investeres i fonde. Fondene er derfor en vigtig del af mange danskeres opsparing, og det kan aflæses på de store formuer, som fondene forvalter,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Hovedårsagen til formuestigningen er et samlet afkast på 94 mia. kr. i 2021. Det store afkast afspejler, at der inden for fire af de fem største kategorier af aktiefonde har været et gennemsnitligt afkast på 20 procent eller mere. De højeste afkast blandt aktiefondene i 2021 findes inden for kategorierne Aktier Nordamerika og Aktier Globale. Her var det gennemsnitlige afkast i 2021 på henholdsvis 33 procent og 28 procent. I disse fonde er der typisk mange amerikanske aktier, som foruden flotte kursstigninger også har nydt godt af en styrket dollar over for kronen på ca. 7 procent i 2021. Fondene i Aktier Europa og Aktier Danmark leverede i 2021 et gennemsnitligt afkast på henholdsvis 25 procent og 20 procent, mens fondene inden for kategorien Aktier Emerging Markets leverede et gennemsnitligt afkast på 2 procent i 2021.

Foruden de store afkast har investorernes opkøb i fondene drevet den samlede formue i fondene op i 2021. Investorerne købte op for netto 29 mia. kr. i aktiefondene i 2021. Til sammenligning var investorernes nettokøb i aktiefondene henholdsvis 6 mia. kr. i 2019 og 24 mia. kr. i 2020. I 2021 sendte aktiefondene ca. 12 mia. kr. retur til investorerne i form af udbytter, hvormed det samlede nettoflow i aktiefondene (nettokøb fratrukket udbytter) endte på 17 mia. kr.

”Danskerne har de seneste par år skruet op for investeringslysten. Der har helt naturligt været spekuleret i, om det var et midlertidigt fænomen som følge af nedlukningerne, og om vi i så fald ville se, at en del af midlerne ville blive trukket ud igen efter kort tid. Det har vi dog ikke set nogen tegn på – heller ikke da samfundene var mere eller mindre fuldt åbne i sommeren og efteråret. Tværtimod fortsætter nettokøbene i danske fonde rettet mod private investorer med at være høje,” siger Kåre Valgreen.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde