Større aktivitet i passive fonde

Publiceret 14-02-2020
Nyhed

Danske investorer investerer i stigende grad i passive fonde og ligger dermed på linje med, hvad der ses internationalt. Udviklingen foregår dog i et roligt tempo

Passive aktiefonde er i stigende grad kommet på de danske detailinvestorers radar. De passive aktiefondes markedsandel i forhold til sammenlignelige aktive fonde er således steget fra ca. 6,5 pct. i 2016 til næsten 17 pct. ved udgangen af 2019. I løbet af 2019 voksede markedsandelen med over 2 pct-point. Specielt i årets sidste måneder gik det stærkt, idet halvdelen af stigningen i de passive fondes markedsandel fandt sted i årets sidste kvartal.

”Selvom danske investorer har haft mulighed for at investere i passive danske investeringsfonde i en lang årrække, har passive fonde indtil videre ikke været investorernes foretrukne valg. I takt med, at kendskabet til produktet øges, ser vi en stigende interesse for den passive investeringstilgang”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

De fleste passive fonde investerer i aktier, og i 2019 var aktiefonde ikke det store tilløbsstykke blandt danske investorer, selvom der netto blev investeret i omegnen af 1,5 mia. kr. i rene aktiefonde. Alligevel tegnede passive fonde sig for næsten 80 pct. af nettoinvesteringerne i de rene aktiefonde. Så høj en andel er ikke set tidligere.

”Valget mellem aktive og passive fonde er ikke et enten/eller, men snarere et både/og. De to tilgange til investering har forskellige egenskaber, og det kan være en fordel, når man som investor skal sammensætte en langsigtet portefølje. Om du skal gå efter det ene eller det andet eller en kombination heraf, vil afhænge af den situation, du som investor står i, og hvad målsætningen er med investeringerne. Her kan det ofte betale sig at søge rådgivning, fx i sin bank”, siger Birgitte Søgaard Holm.

En passiv investeringsfond er kendetegnet ved, at investeringerne i fonden følger et indeks – typisk et anerkendt aktieindeks – og har som mål at levere et afkast, der, fraregnet omkostninger, svarer til det afkast, som indekset leverer. Modsætningen hertil er de aktive fonde, der aktivt udvælger, overvåger og tilpasser porteføljen for ”at slå markedet”. I aktive fonde handles der typisk hyppigere og omkostningerne er normalt højere.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde