Dansk aktiekultur vil spire med en aktiesparekonto

Publiceret 23-08-2017
Nyhed

Regeringens udmelding om at oprette en såkaldt ”aktiesparekonto”, forkortet ASK, er en god nyhed for investerings- og aktiemiljøet i Danmark.

Finans Danmark har længe været fortaler for, at vi i Danmark efter svensk forbillede indfører værktøjer, som giver danskere incitament til at investere i små og store virksomheder.

"En aktiesparekonto er efter vores opfattelse et vigtigt instrument til at styrke aktiekulturen i Danmark. Den vil gøre det nemmere for danskerne at investere i aktier. Dermed kan vi også styrke virksomhedernes adgang til den kapital, som er nødvendig for at kunne afprøve nye idéer og investere i nye produkter,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Finans Danmark har gentagende peget på, at der i dag står 850 mia. kroner på danskernes indlånskonti, hvor langt størstedelen bliver forrentet med 0 pct. De danske familier kan få et bedre afkast og samtidig bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse, hvis de får bedre mulighed for at investere de penge. Her er en aktiesparekonto et effektivt værktøj, som har vist sig succesfuldt i Sverige.

Finans Danmark har tidligere fremhævet, at de manglende investeringer i Danmark blandt andet understreges af det lave antal af børsnoteringer i Danmark. Mens vores svenske naboer sendte 152 virksomheder på børsen i 2016, blev kun fem virksomheder børsnoteret i Danmark.  En aktiesparekonto kan gøre det mere attraktivt at investere i danske vækstvirksomheder til gavn for hele samfundet.

I foråret 2016 holdt LO og Finans Danmark en fælles konference om emnet, da også lønmodtagernes organisation bakker op om at almindelige lønmodtagere stifter bekendtskab med aktiekultur. 

Og senest offentliggjorde Finans Danmark et katalog med 6 forslag, der skulle styrke den risikovillige kapital. 

Når den finansielle sektor er stærk fortaler for en bedre aktie- og investeringskultur i Danmark, er det fordi, at det er en vigtig driver for at virksomhederne kan vokse, ansætte flere, udvide produktion eller satse på nye forretningsområder:

”En ASK vil give virksomhederne adgang til mere risikovillig kapital, som alt andet lige jo ikke er de penge, man låner i banken. Derefter står bankerne klar med både rådgivning, lån og kredit,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde