Danskerne skal have en InvesteringsSparKonto

Publiceret 19-04-2017
Nyhed

Flere danskere skal investere deres frie midler, så der kan skabes mere vækst og flere arbejdspladser. Det skal gøres via en InvesteringsSparKonto.

Sådan lyder opfordringen fra Finans Danmark og LO, som i dag afholder en fælles konference på Christiansborg. Målet er, at få politikerne til at se mulighederne i, at danskernes investerer deres frie midler mere og bedre. Inspirationen er fundet i Sverige.

- Vi har sammen med LO en fælles ambition om at styrke væksten og gøde jorden for de arbejdspladser, vi skal leve af i fremtiden. Hvis vi skal forblive blandt de rigeste lande i verden med gode job, skal vi skabe gode ramme for, at små og mellemstore virksomheder kan vokse og realisere deres potentiale. Det kræver risikovillig kapital, og her kommer danskerne fri midler ind i billedet, siger administrerende direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

Helt konkret foreslår Finans Danmark og LO, at man efter svensk forbillede giver danskerne mulighed for en InvesteringsSparKonto.  Det er en konto, som skal give private investorer mulighed for at investere i blandt andet aktier på en favorabel og simpel måde.

1 mio. lønmodtagere har mindst 50.000 kr. stående i banken

En analyse, som Finans Danmark og LO har udarbejdet viser, at ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere i 2015 havde en gennemsnitlig finansiel formue på over 200.000 kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten var i form af aktier, obligationer eller andele i investeringsfonde.

Deltagelsen på aktiemarkedet var generelt størst blandt mere velhavende grupper; men mere end én mio. lønmodtagere havde faktisk en finansiel formue på over 50.000 kr.

Imidlertid var det kun 500.000 – svarende til hver fjerde lønmodtager – der havde investeret i aktier.

- Over en million lønmodtagere har mindst 50.000 kr. stående på bankbogen, lige nu til 0 kr. i rente. De penge kan gøre langt mere gavn andre steder – fx ved at investere i virksomheder eller aktier. Det kan give et potentielt fornuftigt afkast til den enkelte lønmodtager, og en økonomisk indsprøjtning til de virksomheder, som mangler kapitalen, fastslår Ulrik Nødgaard.

Sverige som forbillede

I Sverige har man for længst giver svenskerne mulighed for en InvesteringsSparKonto. Og det har været popukært. 1,8 mio. svenskere havde ved udgangen af 2015 oprettet en InvesteringsSparKonto (ISK). Det skønnes, at det gennemsnitlige indestående pr. ISK er 250.000 SEK.  De svenske skattemyndigheder har ved udgangen af 2013 på baggrund af skatteprovenuet estimeret, at der var placeret midler til en markedsværdi af i alt 134 mia. SEK. Det svarer til ca. 3,5 pct. af BNP det pågældende år.

- Vi skuler til Sverige for inspiration. Her har man for længst givet adgang til en ISK-konto. Det har været med til at ændre aktiekulturen og sænket kompleksiteten i investeringer og beskatning. Det har vi også brug for i Danmark, slutter Ulrik Nødgaard.

Klik her for foto i PDF-format.

Læs også

- mini-pamflet om ISK i en dansk kontekst

- analyse om danskernes frie midler og aktiekultur

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde