Hvad er hvidvask og terrorfinansiering?

Hvidvask og terrorfinansiering er begreber, der begge er defineret i straffeloven og i hvidvaskloven.

Pengeinstitutter i Danmark og i EU er tillagt en rolle som "dørvogter" for det finansielle system, og de skal derfor have mange processer og procedurer, som skal forebygge og bekæmpe, at de kan blive misbrugt til at hvidvaske penge, begå skatteunddragelse eller finansiere terrorisme.

Hvidvask

Hvidvask er, når man forsøger at skjule, at penge stammer fra en ulovlig handling. Det har til formål at få penge tjent ved kriminalitet til at fremstå som legale "hvide" penge. Det kan f.eks. være penge opnået ved at sælge ulovlige stoffer, eller tilfælde hvor personer forsøger at opnå udbetalinger fra det offentlige, som de ikke er berettiget til. Det kan også være som led i organiseret kriminalitet – for eksempel kædesvig, hvor personer via virksomheder forsøger at undgå at betale den skat mv., som de er forpligtede til.

Terrorfinansiering

Terrorfinansiering betyder, at man ved indsamling, overførsel eller videregivelse af penge støtter terroraktiviteter. Terrorfinansiering kan derfor f.eks. være legale penge, som er opnået ved eksempelvis lønudbetaling eller et lån, som overføres eller bruges til at støtte en person, gruppe eller sammenslutning, der begår - eller har til hensigt at begå -terrorhandlinger. 

Hvidvask og terrorfinansiering er to begreber for økonomisk kriminalitet, som et pengeinstitut skal forsøge at bekæmpe ved at skabe et sikkerhedsnet, så personer, der har kriminelle hensigter, ikke bliver kunde i pengeinstituttet eller bliver forhindret i at misbruge sit kundeforhold med pengeinstituttet til sådan økonomisk kriminalitet.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde