Det gør banker for at forhindre, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering

Vi har samlet et lille overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske banker bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

 1. Pengeinstitutterne skal overvåge alle transaktioner, blandt andet ind – og udbetalinger samt overførsler til og fra udlandet. Hvis der er tvivl om noget, eller transaktionen afviger fra det normale mønster hos kunden, spørger pengeinstituttet ind til det. Hvis svarene ikke stemmer, eller det ser meget mistænkeligt ud, skal pengeinstituttet underrette om det til politiet i det såkaldte Hvidvasksekretariat.

  Derfor spørger banken om dit pas.

  Derfor spørger banken om dit ID og alt muligt andet.

 2. Pengeinstitutterne underretter mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet, så de kan undersøge, om der er foregået noget kriminelt. Underretningerne er mangedoblet de senere år. Alene i 2019 sendte danske pengeinstitutter mere end 40.900 underretninger. Det var en stigning på 55 pct. i forhold til 2018.

  Fortsat stigning i bankers hvidvaskindberetninger.

 3. Flere af pengeinstitutternes underretninger til Hvidvasksekretariatet sendes videre til undersøgelse hos Skattestyrelsen. Med en gennemsnitlig succesrate på 4 ud af 5 indberetninger har Skattestyrelsen i disse sager fået netto ca. 100 mio. kr. i statskassen til dags dato.
 4. Pengeinstitutterne laver ca. 2000 særkørsler årligt til Skattestyrelsen med individuelle oplysninger, som er centrale for Skattestyrelsen i deres arbejde med at bekæmpe skatteunddragelse.
 5. Pengeinstitutter udleverer på Skattestyrelsens anmodning oplysninger om alle udenlandske overførsler til skattelylande til brug for bekæmpelse af skatteunddragelse.
 6. Over 4.000 medarbejdere i banksektoren har i dag alene til opgave, at overvåge og sikre, at pengeinstitutter ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering eller anden kriminalitet.
 7. Pengeinstitutterne har investeret massivt i nye og mere fintmaskede IT-overvågningssystemer, som skal lede efter kriminelle mønstre og opdage mistænkeligheder i tide. Disse systemer screener mange millioner transaktioner hver dag.
 8. Vi har i Finans Danmark intensiveret samarbejdet med Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Finanstilsynet, Skattestyrelsen, PET og Hvidvasksekretariatet – for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en fælles opgave mellem pengeinstitutter, myndigheder og politi.
 9. Vi har i Finans Danmark en permanent anti-hvidvaskarbejdsgruppe, som har til opgave at facilitere sparring på bl.a. lovgivningen og overordnede temaer og erfaringer.
 10. Vi har i Finans Danmark etableret et forum, hvor myndighederne har sat sig sammen med pengeinstitutterne for med jævne mellemrum at drøfte, hvorledes bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering bedst kan håndteres.
 11. Pengeinstitutterne har iværksat uddannelses - og instruktionsprogrammer, som klæder pengeinstitutansatte på til at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering.
 12. Der er udpeget hvidvaskansvarlige i alle pengeinstitutterne. De skal sikre overholdelse af love og regler på hvidvaskområdet i pengeinstituttet.
 13. Pengeinstitutterne risikovurderer løbende og udarbejder risikostyringspolitikker, som sammen med forretningsgange for intern kontrol skal minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
 14. Vi indgår i en tæt dialog med politikerne og ministerierne om, hvordan lovgivning, regulering og vejledning kan udvikles på den mest hensigtsmæssige måde, så vi kan undgå hvidvask og terrorfinansiering samtidig med, at vi kan bidrage til et samfund rigere på muligheder og understøtte vækst og beskæftigelse i hele Danmark. 

 

Se Finans Danmarks høringssvar på hvidvaskområdet

 

Læs Finans Danmarks tidligere udmeldinger om hvidvask:

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde