Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Det gør banker for at forhindre, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering

Vi har samlet et lille overblik over nogle af de værktøjer og tiltag, som danske banker bruger, når de skal forhindre, at deres systemer bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

1.  Bankerne skal kende deres kunder. Derfor beder de altid om at se pas, kørekort, sygesikringsbevis eller anden form for identifikation. De vil også spørge om det forventede forretningsomfang, f.eks. hvor mange ind – og udbetalinger, overførsler og korttransaktioner der foretages.

Læs mere her:

Derfor spørger banken om dit pas.

Derfor spørger banken om dit ID og alt muligt andet.

2.  Bankerne overvåger alle transaktioner, blandt andet ind – og udbetalinger samt overførsler til og fra udlandet. Hvis der er tvivl om noget, eller transaktionen afviger fra det normale mønster hos kunden, spørger banken ind til det. Hvis svarene ikke stemmer, eller det ser meget mistænkeligt ud, indberettes det til Politiet i det såkaldte Hvidvasksekretariat.

3.  Bankerne indberetter mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet, så de kan undersøge, om der er foregået noget kriminelt. Indberetningerne er mangedoblet de senere år. Alene i 2017 sendte danske banker mere end 18.000 indberetninger. Det var en stigning på 38 pct. i forhold til 2016. 

Fortsat stigning i bankers hvidvaskindberetninger.

4.  Flere af bankernes indberetninger til Hvidvasksekretariatet sendes videre til undersøgelse hos Skattestyrelsen. Med en gennemsnitlig succesrate på 4 ud af 5 indberetninger har Skattestyrelsen i disse sager fået netto ca. 100 mio. kr. i statskassen til dags dato.

5.  Bankerne laver ca. 2000 særkørsler årligt til Skattestyrelsen med individuelle oplysninger, som er centrale for Skattestyrelsen i deres arbejde med at bekæmpe skatteunddragelse.

6.  Banker udleverer på Skattestyrelsens anmodning oplysninger om alle udenlandske overførsler til skattelylande til brug for bekæmpelse af skatteunddragelse.

7.  Over 2.000 medarbejdere i banksektoren har i dag alene til opgave, at overvåge og sikre, at banker ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering eller anden kriminalitet.

8.  Bankerne har investeret massivt i nye og mere fintmaskede IT-overvågningssystemer, som skal lede efter kriminelle mønstre og opdage mistænkeligheder i tide. Disse systemer screener mange millioner transaktioner hver dag.

9.  Vi har i Finans Danmark intensiveret samarbejdet med Finanstilsynet, Skattestyrelsen, PET, og Hvidvasksekretariatet – for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en fælles opgave mellem banker, myndigheder og politi.

10.  Vi har i Finans Danmark nedsat en permanent hvidvaskarbejdsgruppe, som har til opgave at facilitere sparring på lovgivningen og Best Practice.

11.  Vi har i Finans Danmark etableret et forum, hvor myndighederne har sat sig sammen med bankerne for med jævne mellemrum at drøfte, hvorledes bekæmpelsen af hvidvask bedst kan håndteres.

12.  Bankerne har iværksat uddannelses - og instruktionsprogrammer, som klæder bankansatte på til at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

13.  Der er blevet udpeget hvidvaskansvarlige i bankerne. De skal sikre overholdelse af love og regler på hvidvaskområdet i banken.

14.  Bankerne risikovurderer løbende og udarbejder risikostyringspolitik, som sammen med procedurer for intern kontrol skal minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

15.  Vi indgår i en tæt dialog med politikerne og ministerierne om, hvordan lovgivning og regulering kan udvikles på den mest hensigtsmæssige måde, så vi kan undgå hvidvask og terrorfinansiering samtidig med, at vi kan bidrage til et samfund rigere på muligheder og understøtte vækst og beskæftigelse i hele Danmark. 

Se Finans Danmarks høringssvar på hvidvaskområdet.

 

Læs Finans Danmarks tidligere udmeldinger om hvidvask:

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde