For virksomheder

Er du bekymret for, hvordan Brexit kommer til at påvirke din virksomheds økonomi og handler med udlandet? Find svarerne i vores FAQ.

Spørgsmål: Kan jeg stadig bruge og betale leverandører fra Storbritannien efter Brexit?

Svar: Ja. Vilkårene og udgifterne forbundet med brug og betaling af britiske leverandører vil dog være afhængige af vilkårene i den frihandelsaftale, som er indgået mellem EU og Storbritannien og som træder i kraft den 1. januar 2021.

De konkrete omstændigheder for din virksomhed skal du afklare ved at kontakte dit pengeinstitut og få en dialog om dine kommende bestillinger og betalinger i Storbritannien.

 

Spørgsmål: Er det fortsat muligt at modtage betalinger fra vores engelske kunder efter Brexit?

Svar: Ja.

Vær opmærksom på, at der kan være højere udgifter forbundet med modtagelse af betalinger fra Storbritannien efter Brexit, samt at der forventes betydelige udsving i valutakursen.

 

Spørgsmål: Kommer der nu ekstra gebyrer i bankerne ved betalinger til/fra Storbritannien?

Svar: Det kan der komme.

Eventuelle ekstra gebyrer vil også afhænge af hvilken valuta betalingen foretages i. EU-regler om begrænsede gebyrer på banktransaktioner vil ikke længere gælde for overførsler i pund efter Brexit. Der kan derfor blive pålagt nye og højere gebyrer på betalinger ind og ud af Storbritannien. Du kan altid spørge din bank om udgifterne på konkrete overførsler, du skal sende eller modtage.

 

Spørgsmål: Er det stadig muligt at investere i engelske investeringsprodukter og værdipapirer efter Brexit?

Svar: Ja, i nogen grad.

Der vil stadig være adgang til at købe/sælge visse engelske investeringsprodukter (ikke derivater – se ovenfor). Det vil dog være op til det enkelte pengeinstitut at beslutte, hvilke produkter de ønsker at udbyde. Du bør derfor kontakte din bank for at høre nærmere om, hvilke investeringsmuligheder, der vil være efter Brexit.

 

Spørgsmål: Vil Brexit påvirke danske virksomheders realkreditlån?

Svar: Nej, det vil ikke påvirke virksomhedernes realkreditlån direkte.

 

Spørgsmål: Vil Brexit få betydning for den kontrakt, som min virksomhed har indgået med en engelsk virksomhed - og for fremtidige kontraktindgåelser?

Svar: Ja.

I princippet skal enhver kontrakt, der indeholder EU-regulerede aktiviteter, vurderes – og i nogle tilfælde genforhandles. Virksomheder bør derfor undersøge, hvordan de konkrete markedsforhold påvirkes. Det kan være en fordel at supplere en eksisterende kontrakt med klausuler, hvori der tages højde for de forhold, der indtræder for aftaleparterne, fra 1. januar 2021. Fx. kan en klausul indeholde mulighed for opsigelse eller for genforhandling.

 

Spørgsmål: Vil Brexit få betydning for min virksomheds udveksling af persondata med datterselskaber og andre samarbejdspartnere?

Svar: Måske.

Beskyttelse af persondata er i dag reguleret i en EU-forordning, som gælder direkte i alle EU-medlemslande. Fra 1. januar 2021 gælder reglerne som udgangspunkt ikke længere i Storbritannien. Men Storbritannien og EU har indgået en aftale, som sikrer, at persondata fortsat kan deles frit mellem EU og Storbritannien med den nødvendige beskyttelse.

 

Spørgsmål: Hvordan skal virksomhederne sikre sig mod kursudsving, når de laver forretninger og sælger varer til Storbritannien i den kommende tid?

Svar: Til afdækning af risici på valutaudsving kan din bank hjælpe med at afdække valutarisiko. Derfor bør både større og mindre virksomheders forretninger med engelske virksomheder søge rådgivning i banken.

Det er stadig fornuftigt at lave forretninger med Storbritannien, så længe man er enige om betingelserne. Men det er vigtigt for den danske virksomhed, at valutarisikoen bliver afdækket, og eventuelle følsomhedsberegninger på rentabilitet kan foretages i samarbejde med virksomhedens rådgivere, herunder bankrådgiverne.

 

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde