Ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Finans Danmark offentliggjorde i 2019 en høring og anbefaling om en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked, DESTR.

Dette arbejde var et resultat af de anbefalinger, som Financial Stability Board, FSB, offentliggjorde i en rapport fra 2014. Overordnet set anbefalede FSB, at referencerenter bør fastsættes på baggrund af den aktivitet, som kan observeres på pengemarkederne - de skal med andre ord være transaktionsbaserede, og ikke baseres på de bankkvoteringer, som i dag udgør fundamentet for referencerenterne. Fordelen ved transaktionsbaserede referencerenter er, at markedsdeltagernes tiltro til renterne vil øges gennem øget transparens, hvorved referencerenterne bliver mere robuste.

Nationalbanken overtog i november 2020 ansvaret for den nye referencerente, DESTR, fra Finans Danmark, da tilsvarende referencerenter ejes og administreres af centralbanker i flere andre lande. Nationalbanken har i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra den finansielle sektor. Arbejdsgruppen skal anbefale den fremtidige toneangivende korte reference rente i danske kroner samt foreslå en plan for transitionen fra Tom/Next-renten til DESTR

Herudover er der i regi af Finans Danmark etableret en arbejdsgruppe, der skal analysere og udarbejde forslag til, hvordan DESTR kan suppleres med en terminsstruktur. Yderligere skal arbejdsgruppen analyse og udarbejde forslag til fallback bestemmelser for CIBOR. I boksen til højre kan læses ”Term of reference” for arbejdsgruppens arbejde. I boksen findes også et notat, der belyser arbejdsgruppens diskussioner om potentialet for bagudskuende- og fremadskuende referencerenter i det danske market efter DESTR bliver introduceret. Formålet med notatet er at give et indblik i, hvilke overvejelser arbejdsgruppen har omkring terminsstrukturer for DESTR.

Arbejdsgruppen har offentliggjort et høringsdokument og endelige anbefalinger til en CITA-transformation, der kan findes i boksen til højre.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde