Om lukkede fonde

På vores hjemmeside kan du se forskellige informationer om lukkede fonde/afdelinger i investeringsforeningerne siden 2008.

Men hvorfor "lukker" en investeringsforening egentlig en fond? Det gør den for at sikre, at de investeringer, den udbyder, er attraktive for investorerne. Det er en vigtig del af foreningens arbejde at sørge for, at produktudbuddet er tidssvarende.

Det handler om, at:

  • afkastmulighederne skal være attraktive i forhold til den risiko, der knytter sig til investeringsområdet
  • der skal være investorinteresse for produkterne
  • der skal være en passende formue i de enkelte fonde. Det sikrer dels, at de kan drives rentabelt og dels at der er en tilstrækkelig risikospredning i investeringerne.

Nye lovregler - f.eks. på skatteområdet – kan også medføre, at en fond ikke længere er tidssvarende for investorerne.

Hvert af disse områder - og ofte kombinationer - kan være årsagen til, at en investeringsforening vælger at indstille til generalforsamlingen, at fonde slås sammen.

Her på hjemmesiden kan du se, hvilke fonde, der er lukket - og også læse hvorfor. Vi viser også afkastene i fonden frem til måneden før fusionstidspunktet.

De fleste fonde, der bliver lukket, bliver fusioneret med en anden fond. Det er den, du har investeringer i efter fusionen. På hjemmesiden kan du se navnet på den nye fond. Når beviserne byttes om, sker det på grundlag af et ombytningsforhold. Det viser vi også på hjemmesiden.

Sådan gennemføres fusioner

Teknisk set gennemføres fusioner ved, at den ophørende fond (den der lukker) lægges sammen med den fortsættende fond. Fusionen sker ud fra ombytningsforholdet, som fastsættes på basis af de præcise regnskabsmæssige værdier, der blandt andet kontrolleres af revisorer.

Da ombytningen sjældent "går helt op", får investorerne i den ophørende fond sat det lille overskydende beløb ind på deres konto. Derfor bliver ingen investorer rigere eller fattigere som følge af fusionen - bemærk dog omtalen længere nede af "skattepligtige fusioner".

Investeringsbeviserne er registreret elektronisk i VP SECURITIES (VP). Investorerne i den ophørende fond får besked fra VP eller banken, når ombytningen er gennemført. Selve fusionen foregår derfor uden, at du som investorer skal løfte en finger. Investerer du for frie midler, er det en god ide at gemme brevene og andre beskeder vedr. fusionen, da de måske skal benyttes til din årsopgørelse.

Fusioner skal godkendes af Finanstilsynet. I forbindelse med fusionen skal foreningen udarbejde fusionsdokumenter.

Når fonde fusionerer, forsvinder den ophørende fond (som jo ikke findes mere) fra de officielle afkaststatistikker. Men fonden fremgår naturligvis af statistikkerne frem til og med måneden fusionstidspunktet. Hvis en fond indgår i en fusion pr. 17. maj, er den altså med i de statistikker, vi laver pr. 30. april det pågældende år.

Hvad med skatten?

Hvis du har investeret pensionsopsparing, behøver du ikke at bekymre dig om skatten. Det klarer dit pengeinstitut helt automatisk. Har du investeret fri opsparing i en ophørende fond, afhænger skatten af, om fusionen gennemføres som en såkaldt skattefri eller skattepligtig fusion. Det orienterer din investeringsforening dig nærmere om - og du kan altid søge hjælp hos din rådgiver.

Efter fusionen

Når fusionen er gennemført, har du investeringsbeviser i den fortsættende fond. Den kan have et andet - nogen gange bredere - investeringsområde end den fond, du tidligere havde beviser i. Formuen i fonden er større og dermed mulighederne for en god risikospredning og et attraktivt omkostningsniveau. Navnet på den fortsættende fond står også i den besked, du får fra VP SECURITIES eller din bank.

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde