Om kategoriinddeling

Aktiekategorier
I aktiefonde skal mindst 85 % af fondens formue være eksponeret mod aktier. For at blive placeret i en kategori for en region eller sektor, skal fonden have mindst 80 % eksponering i denne region. Således skal en aktiefond i kategorien "Aktier Europa" have mindst 80 % eksponering mod europæiske aktier.
 
Obligationskategorier
For at en fond kan blive kategoriseret i én af obligationskategorierne, skal afdelingen have 0 % i aktier (aktier i det investeringsforvaltningsselskab, som har ansvaret for fonden, er dog tilladt), og mindst 80 % eksponering til obligationer. Højst 20 % må være i kontanter, og højst 10 % i øvrige aktiver.
For de enkelte kategorier er kategoriseringen således:
  • Obligationer korte danske
Afdelinger med investeringer i obligationer med en vægtet, gns. modificeret varighed på over 1, men højst 3 år. Mindst 90 % af den samlede eksponering skal være i DKK og mindst 70% opnået uden hedging. Fondene må ikke primært investere i indeksobligationer. 
  • Obligationer øvrige danske
Afdelinger med investeringer i obligationer med en vægtet, gns. modificeret varighed på mindst 3 og højst 5 år, eller som har en fleksibel investeringspolitik, således at afdelingen kan have en gns. modificeret varighed, der kan være såvel over og under 3 år og/eller såvel over og under 5 år. Mindst 90 % af den samlede eksponering skal være i DKK, og mindst 70 % opnået uden hedging. Afdelingerne må ikke primært investere i indeksobligationer. 
  • Obligationer lange danske
Afdelinger med investeringer i obligationer med en vægtet, gns. modificeret varighed på mindst 5 år (medmindre afdelingen kan have en gns. modificeret varighed, der kan være såvel over og under 5 år). Mindst 90 % af den samlede eksponering skal være i DKK, og mindst 70 % opnået uden hedging. Afdelingerne må ikke primært investere i indeksobligationer. 
  • Obligationer emerging markets
Fonde med mindst 60% eksponering til Emerging Markets obligationer. Emerging Markets obligationer defineres ud fra obligationernes udstedelsesland, og ikke udstedelsesvaluta. 
  • Obligationer øvrige
Obligationsafdelinger, der ikke opfylder kriterierne for en af de øvrige obligationskategorier, eller afdelinger med fleksibel investeringsstrategi, således at afdelingen skiftevis kan opfylde kriterierne for flere obligationskategorier.
  • Danske indeksobligationer
Fonde med investeringer i obligationer med en vægtet, gns. modificeret varighed på over 1.
Mindst 90 % af den samlede eksponering skal være i DKK, og mindst 70% opnået uden hedging og afdelingerne skal primært investere i indeksobligationer. 
  • Obligationer udenlandske, Investment Grade. 
Mindre end 30 % af eksponeringen må være i Non-Investment Grade obligationer, heraf højst 10 % i Emerging Markets obligationer. Højst 30 % af den samlede eksponering må være i Emerging Markets obligationer.
  • Obligationer udenlandske, Non-Investment Grade
Mindst 30 % af eksponeringen skal være i  Non-Investment Grade obligationer, og højst 30 % af eksponeringen må være i Emerging Markets obligationer. 
  • Blandede
Blandede afdelinger har mindst 90 % eksponering til aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter.
 
Afdelingen skal have en fleksibel investeringspolitik med hensyn til investering i både obligationer og aktier og skal kunne investere mindre end 80 % i obligationer og/eller mindre end 85 % i aktier og/eller mindre end 90 % i pengemarkedsinstrumenter.
 
  • Pengemarkedsforeninger
Fonde med mindst 90% og højst 110% eksponering til pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsforeninger- og fonde, bankindskud og andre omsættelige obligationer/gældsinstrumenter. Den gns. modificerede varighed skal være mindre end 1 år eller vægtet gns. modifieret løbetid på højst 60 dage.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde