Om gruppering og filtre

Når du står på startsiden i afkaststatistikken vises alle danske fonde efter, om de er noterede eller unoterede. Herfra kan du ved hjælp af en række filtre vælge det udvalg af fonde, som du ønsker at kigge på.

Grupperingen af alle i fondene i noterede og unoterede sigter til, om prisen på fondene løbende noteres på en offentlig markedsplads eller ej. Det kan have betydning, når man som investor skal have oplysninger om prisen på sin(e) fond(e), eller når man skal købe eller sælge fonde.

Du kan vælge de fonde, som du ønsker at undersøge på følgende måder:

 • For en enkelt fond (ISIN)
 • For alle fonde indenfor samme investeringskategori. Fondene er sorteret efter deres konkrete investeringer. Fordelen ved kategorierne er, at du ikke kommer til at sammenligne afkastet af f.eks. en dansk aktiefond med afkastet af en global obligationsfond, da de investerer forskelligt og derfor ligger i forskellige kategorier.
 • For alle fonde fra en enkelt investeringsforening. Så får du adgang til alle produkter/investeringer fra én investeringsforening – uanset deres investeringsområde.

Herefter kan du foretage en yderligere sortering ved at benytte følgende filtre:

 

 • Tilknyttede services med i prisen

Hvor valget står mellem at få vist fonde, hvor tilknyttede services såsom adgang til udvalgte fonde, rådgivning og investment updates m.m. er medregnet i prisen, og  fonde, hvor denne type services ikke er medregnet i prisen.

 • Tilgængelighed

Hvor valget står mellem fonde, der kan købes af alle investorer eller fonde, som er forbeholdt investorer, har indgået porteføljeplejeordninger eller er private banking kunder

 • Etisk

Tilkendegiver om fonden følger en etisk eller SRI-investeringsstrategi

 • Fund of funds

Hvor valget står mellem fonde, der investerer direkte i enkelte værdipapirer eller fonde, hvor minimum 60% er investeret i andre fonde

 • Aktiv/passiv

Passive afdelinger eller fonde har som målsætning at give et afkast svarende til et indeks (minus omkostninger). De søger at nå denne målsætning ved enten at investere i en portefølje bestående af de værdipapirer, der indgår i indekset (replikering), eller i en repræsentativ portefølje og/eller ved brug af afledte finansielle instrumenter.

 • Skattesegment

Betegner om en fond er lagerbeskattet, altså om der betales skat løbende, eller realisationsbeskattet, hvor der først betales skat, når værdipapirerne sælges.

 • Small Cap

Betegner om en fond fokuserer på aktier, der er i forhold til markedskapitalisering er små relativt til den pågældende investeringskategori.

 • Investment Grade/Non Investment Grade

En betegnelse for obligationsfondes risikoniveau. Hermed menes, at Investment Grade kan forventes at være mere kursstabile

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde