Bankrøverier

Antallet af bankrøverier er faldende, og målet er at stoppe bankrøverier helt i Danmark.

Faldet i antallet af bankrøverier skyldes et vedholdende og koncentreret arbejde i bankerne på at højne sikkerheden. Dette har også involveret Nationalbanken og flere andre organisationer. Eksempelvis er der etableret fælles standarder for håndtering af kontanter.

Den største gevinst ved, at antallet af bankrøveri er faldet de sidste år, er, at de ansatte i banken og kunderne nu langt mere sjældent udsættes for den voldsomme oplevelse, som et bankrøveri kan være. 

Udover arbejdet med at højne sikkerheden, så har danskernes stigende brug af elektroniske betalinger også mindsket behovet for kontanter. Ved fortsat at udvikle nye betalingsløsninger, kan vi fastholde udviklingen væk fra kontanter less cash, less crime.

Antallet af bankrøverier og forsøg på røveri offentliggøres per kvartal cirka en måned efter kvartalets afslutning. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde