Sådan ansætter vi

Læs nedenfor om, hvad du kan forvente dig som ansøger, hvornår du hører fra os og hvordan vores ansættelsesproces ser ud.

Vi behandler kun ansøgninger via vores rekrutteringssystem. Hvis vi modtager en ansøgning via mail, vil man blive bedt om at sende den via rekrutteringssystemet.

Nogle gange indkalder vi til samtaler, mens stillingsopslaget stadig er annonceret. Andre gange indkalder vi først til samtaler, når ansøgningsfristen er udløbet. Hvordan processen er for den konkrete stilling, fremgår af stillingsopslaget.

Som udgangspunkt afholder vi to samtaler. Afsættet for første samtale er, at høre mere om kandidaten motivation, erfaring, kompetencer og interesser. Vi vil også fortælle om den ledige stilling, den afdeling man bliver en del af, og hvordan der er at være ansat i Finans Danmark. I forbindelse med første samtalen vil der typisk blive benyttet en verbal test og en numerisk test, som kandidaten skal have udfyldt forinden samtalen. Til samtalen runder vi kort testresultaterne. De kandidater, hvor der vurderes at have det bedste match ift. stillingen, går videre til anden samtale. Afsættet for anden samtalen er en personprofiltest, som kandidaten har udfyldt forinden. Vi bruger testen til at lære kandidaten bedre at kende. Efter anden samtalen indhenter vi, efter aftale med kandidaten, referencer.

Til stillinger som studentermedarbejdere og praktikanter afholder vi én ansættelsessamtale. I forbindelse med samtalen benyttes en verbal test og en numerisk test, som kandidaten skal have udfyldt forinden samtalen.

Stillinger besættes med den bedste kandidat til jobbet på baggrund af en vurdering af faglige og personlige kompetencer hos ansøgerne i forhold til de opgaver, funktioner og ansvar, der kræves for at trives og få succes i jobbet.

Vi giver løbende afslag til de kandidater, der har været til samtale, men desværre ikke går videre i processen. Ansøgere, der ikke er udvalgt til samtale, hører fra os, når rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Vores mål er, at vi på en objektiv og ensartet måde vurderer kandidaternes mulighed for at lykkes i jobbet. Af samme grund anvender vi erhvervspsykologiske tests, som en naturlig del af vores rekrutteringsproces: Vores tests afdækker blandt andet problemløsningsevner, kompetencer, foretrukne arbejdsmetoder, adfærd i arbejdssammenhænge med videre. Vi giver altid en tilbagemelding til kandidater, der har gennemført tests, ligesom der til samtalerne vil være en dialog om testresultaterne.

Vi skræddersyr den enkelte ansættelsesproces i forhold til den aktuelle stilling og afholder typisk to ansættelsessamtaler. Studenter og vikarer kommer kun til én samtale.

Første samtale handler om at få et godt billede af kandidaten ved en afdækning af kvalifikationer og personlige kompetencer samt kandidatens motivation for at søge i Finans Danmark. På den baggrund udvælger vi, hvem der går videre i processen.

Til den anden samtale tager vi afsæt i en eller flere erhvervspsykologiske test, som er udfyldt forud for samtalen. Med afsæt i disse går vi i dybden med kandidatens styrker og arbejdsmetoder set i forhold til stillingens krav og Finans Danmarks kultur. I få tilfælde kan der indgå test allerede i den første samtale.

Forud for en anden samtale bliver kandidater bedt om at afgive oplysninger om relevante referencepersoner. Referencer vil kun blive kontaktet, såfremt kandidaten på forhånd har godkendt det. Ved indhentelse af referencer vil vi blandt andet afklare spørgsmål i relation til kandidatens tidligere udviste motivation og engagement, styrker og udviklingsområder samt faglighed.

Alle ansøgninger behandles fortroligt. Evt. fysisk materiale makuleres efter endt rekrutteringsforløb. Ansøgninger skal fremsendes elektronisk via rekrutteringssystem. Ansøgninger opbevares elektronisk iht. ansøgers afgivne samtykke.

Finans Danmarks privatlivspolitik

Freja Frøstrup

HR-chef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde