Tilmeld Nyheder
  Danske aktier har leveret det største langsigtede afkast – men er udfordret i 2023
  18-09-2023
  I 2023 har fonde med danske aktier ikke givet lige så meget afkast som fonde med nordamerikanske og europæiske aktier, men over en 10-årig periode topper fondene med danske aktier fortsat ..
  Høringssvar til EU-Kommissionen om Retail Investment Strategy
  29-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen vedrørende deres Retail Investment Strategy.
  Høringssvar - forslag til ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, mv.
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar - forslag til direktiv om hurtigere og mere sikker lempelse af for meget indeholdte kildeskatter
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar om forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, personskatteloven, skatteindberetningsloven, dødsboskatteloven og kulbrinteskatteloven
  18-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Globaliseringen fortsætter for danske fonde
  15-08-2023
  Mens tilgangen af midler til danske investeringsfonde stadig ligger på et lavt niveau sammenlignet med rekordårene 2020 og 2021, så er efterspørgslen efter globale aktiefonde stor. Det vis..
  Fortsat medvind for aktiefonde i juni
  13-07-2023
  Alle kategorier af aktiefonde på nær nordiske aktier leverede positive afkast i juni. Det markerer afslutningen på et ganske imponerende 1. halvår, hvor mange aktiefondskategorier opnåede ..
  Stadig flere danskere ejer en aktiesparekonto
  11-07-2023
  I 1. halvår af 2023 voksede antallet af aktiesparekonti med 18.000, hvilket betyder, at 311.000 danskere har en aktiesparekonto i dag. Væksten i antallet af konti er dog stilnet af sammenl..
  Bæredygtighedsoplysninger for investorerne skal gøres mere forståelige og relevante
  30-06-2023
  Finans Danmarks har afgivet et høringssvar til de europæiske tilsynsmyndigheders Joint Consultation Paper om disclosureforordningens delegerede forordning.
  Høringssvar - KOM lovforslag om Retail Investment Strategy
  29-06-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar om KOM lovforslag om Retail Investment Strategy
  Investeringsfonde med danske aktier topper afkastet over 10 år
  15-06-2023
  Med et tab på 1,1 pct. i maj var afkastet for fonde, der investerer i danske aktier, ikke prangende. Målt siden årsskiftet har de dog kunnet mønstre et pænt afkast på 7,4 pct., og endnu be..
  Investorerne søger sikkerhed i danske obligationsfonde
  16-05-2023
  Selvom der er faldet mere ro over markederne efter et turbulent 2022, trækker investorerne sig fortsat ud af de mere risikable udenlandske obligationsfonde og søger i stedet sikker havn i ..
  Investorboom under corona fortsætter trods økonomisk nedtur: Især de unge holder ved
  02-05-2023
  Antallet af danske investorer eksploderede med 216.000 i 2020-2021. Samtidig ser det ikke ud til, at antallet af investorer er faldet nævneværdigt i 2022 trods den økonomiske usikkerhed. I..
  Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventninger for 2. halvår 2023
  01-05-2023
  Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye halvårlige afkastforventninger for 2. halvår af 2023. Afkastforventningerne bliver anvendt til at beregne pensionsprognoser og af..
  Aktiesparekontoen er populær blandt nye investorer, men begrænses af lavt indskudsloft
  25-04-2023
  Halvdelen af de danskere, der har investeringer på en aktiesparekonto, begyndte først at investere efter ordningen blev etableret i 2019. Aktiesparekontoen har dermed været med til at unde..
  Trods pæn start på aktieåret er der stadig et stykke vej før tabene fra 2022 er genvundet
  20-04-2023
  I første kvartal af 2023 lagde markederne den negative stemning fra sidste år fra sig og leverede flotte afkast til investorerne. Der er dog stadig et stykke vej endnu, før tabene fra 2022..
  Danske investeringsfonde har sendt 25 mia. kr. retur til investorerne i 2023
  15-03-2023
  I årets første to måneder har danske investeringsfonde udbetalt 25 mia. kr. i udbytter. De mange investorer, som har modtaget udbytter, bør overveje, hvad udbytterne skal bruges på.
  1 ud af 4 aktiesparekonti ejes af unge mellem 18 og 29 år
  03-03-2023
  67.000 danskere mellem 18 og 29 år har en aktiesparekonto, og det betyder, at de unge ejer 24 procent af alle aktiesparekonti. At så mange unge ejer en aktiesparekonto, tyder på, at ordnin..
  Høringssvar om navngivning af bæredygtige fonde
  21-02-2023
  Finans Danmark har besvaret høring om navngivning af fonde fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.
  God start på året giver positive afkast til danske investorer
  15-02-2023
  Efter et 2022 med røde tal over hele linjen vendte markederne i januar, og investorerne i danske fonde kunne glæde sig over positive afkast i samtlige fondskategorier. Detailfondene gav et..