Tilmeld Nyheder
  Høringssvar: Ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler
  04-09-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.
  Høringssvar til EU-Kommissionen om Retail Investment Strategy
  29-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen vedrørende deres Retail Investment Strategy.
  Høringssvar om EU-Kommissionens forslag til supplering af databeskyttelsesforordningen (GDPR)
  28-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende EU-Kommissionens forslag til supplering af databeskyttelsesforordningen (GDPR), om de proceduremæssige aspekter af ..
  Høringssvar - ændring af lov om fremme af vedvarende energi
  22-08-2023
  Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (tinglysning af elproduktionsanlæg i Danmarks eksklusive økonomiske zone, mv.)
  Høringssvar om Finanstilsynets samlelovforslag (Realkreditbelåning af havvindmøller)
  22-08-2023
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om betalingstjenester og direktiv om betalingstjenester og e-penge
  22-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om betalingstjenester i det indre marked (PSR) og direktiv om betalingstjenester og e-penge i det indre m..
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Open Finance forordning
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Open Finance/Financial Data Access-forordning.
  Høringssvar om revision af konkurskarantænereglerne
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.
  Høringssvar - forslag til ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, mv.
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar - forslag til direktiv om hurtigere og mere sikker lempelse af for meget indeholdte kildeskatter
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høring om ændret ydelsesstruktur for repatrieringsordningen
  18-08-2023
  Finans Danmark har afgivet bemærkninger til høring afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Høringssvar - forslag til lov om kreditservicevirksomhed og kreditkøbere
  18-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar om forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, personskatteloven, skatteindberetningsloven, dødsboskatteloven og kulbrinteskatteloven
  18-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar - forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven)
  17-08-2023
  Høringssvar om en forenklet model for erstatning til minkvirksomheder
  15-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Fødevareministeriet til udkast til bekendtgørelse om en forenklet model for nedlukningserstatning til minkavlere.
  Høringssvar om indførelse af en digital euro
  08-08-2023
  EU-Kommissionen præsenterede 28. juni 2023 forslag til etablering af en digital euro. Forslaget fastlægger de reguleringsmæssige rammer for en digital euro. Finans Danmark har afgivet bemæ..
  Høringssvar til tinglysningsloven og udstykningsloven
  10-07-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Geodatastyrelsen.
  Høringssvar: Europa-Kommissionens udkast til europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS)
  07-07-2023
  Finans Danmark opfordrer Europa-Kommissionen til at sikre infrastrukturen for bæredygtighedsdata til den finansielle sektor.
  Bæredygtighedsoplysninger for investorerne skal gøres mere forståelige og relevante
  30-06-2023
  Finans Danmarks har afgivet et høringssvar til de europæiske tilsynsmyndigheders Joint Consultation Paper om disclosureforordningens delegerede forordning.
  Høringssvar - KOM lovforslag om Retail Investment Strategy
  29-06-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar om KOM lovforslag om Retail Investment Strategy