Tilmeld Nyheder
  Høringssvar: Udkast til notat om reaktionsmønster ved brud på kapital- og NEP-krav for pengeinstitutter
  26-05-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar på Finanstilsynets udkast til notat om reaktionsmønster ved brud på kapital- og NEP-krav for pengeinstitutter.
  Høringssvar om forhøjet forskud på erstatning til minkavlere
  26-05-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Fødevareministeriets høring om regler om forhøjelse af forskud på erstatning og kompensation til minkvirksomheder.
  Høringssvar om guidelines til positionsberegninger på Trade Repositories
  11-05-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMA om tilføjelse til guidelines vedr. positionsberegninger på Trade Repositories (TR).
  Høringssvar om fælleseuropæiske regler for krisehåndtering af nødlidende kreditinstitutter
  09-05-2023
  EU-Kommissionen har i midten af april offentliggjort forslag til revision af de fælleseuropæiske regler for krisehåndtering af nødlidende kreditinstitutter (CMDI-pakken). Der er meget foku..
  Høringssvar om Brexit støtteordninger for fiskeriet
  14-04-2023
  Udbetaling af brexitkompensation skal ikke skabe usikkerhed om rammerne for finansiering af fiskerierhvervet.
  Høringssvar: EU-Kommissionens forslag til CMU Listing Act
  27-03-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens ”Have-your-say høring” vedrørende CMU Listing Act.
  Høringssvar: EU-Kommissionens ’Have your say’ om EMIR review
  21-03-2023
  Den 7. december 2022 præsenterede EU-Kommissionen, som en del af CMU-pakken, forslag til EMIR review.
  Høringssvar om EU-Kommissionens strategiske fremsynsrapport
  20-03-2023
  Finans Danmark har besvaret EU-Kommissionens høring om strategisk fremsynsrapport for 2023.
  Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om statsgaranti på lån til udskiftning af olie- og gasfyr
  10-03-2023
  Finansiel Stabilitet har sendt udkast til bekendtgørelse om statsgaranti på lån til udskiftning af olie- og gasfyr i høring.
  Høringssvar: Udkast til vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer
  08-03-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar om ny ejendomsskattelov
  27-02-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet om udkastet til ny ejendomsskattelov, der indeholder de nye boligskatteregler pr. 1. januar 2024.
  Høringssvar om navngivning af bæredygtige fonde
  21-02-2023
  Finans Danmark har besvaret høring om navngivning af fonde fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.
  Høringssvar vedrørende forslag om mere fleksible investeringsmuligheder for almene boligorganisationer
  17-02-2023
  Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til forslag om mere fleksible investeringsmuligheder for almene boligorganisationer.
  Høringssvar: Specialudvalgshøring om EMIR review
  24-01-2023
  Den 7. december 2022 præsenterede EU-Kommissionen, som en del af CMU-pakken, forslag til EMIR review.
  Høringssvar: Specialudvalgshøring om Listing Act
  23-01-2023
  Den 7. december 2022 præsenterede EU-Kommissionen, som en del af CMU-pakken, forslag til en Listing Act.
  Høringssvar om greenwashing
  10-01-2023
  Finans Danmark har besvaret høring om greenwashing fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA..
  Høringssvar: EU-forslag til yderligere harmonisering af insolvensretten
  06-01-2023
  EU-Kommissionen har fremsat direktivforslag til harmonisering af visse aspekter af insolvensretten.
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om straksbetalinger i euro
  29-11-2022
  EU-Kommissionen har den 26. oktober 2022 lanceret et forslag om straksbetalinger i euro. Finans Danmark har afgivet bemærkninger til forslaget i en høring i EU-specialudvalget for den fina..
  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
  11-11-2022
  Finans Danmark opfordrer til forenkling af rapporteringsforpligtelser for danske UCITS.
  Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven
  02-11-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven (fritagelse for tinglysningsafgift til udskiftning af olie- og gasfyr).