Tilmeld Nyheder
  Høringssvar til revideret kvikguide om miljømarkedsføring
  09-02-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Forbrugerombudsmanden.
  Høringssvar - forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændring af kravet om dansk bankkonto mv.)
  07-02-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Høringssvar - forslag til en ramme for indkomstbeskatning i Europa (BEFIT)
  10-01-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar – forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed
  22-12-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar: Mulig forkortelse af afviklingscyklussen på værdipapirer fra T+2 til T+1 i EU
  18-12-2023
  Finans Danmark mener, at en eventuel forkortelse at afviklingscyklussen på værdipapirer fra T+2 til T+1 i EU skal forberedes grundigt og inddrage erfaringerne fra den kommende forkortelse ..
  Høringssvar: Brug af UPI eller ISIN som produktidentifikator ifm. transparens for rapportering af OTC derivater.
  18-12-2023
  Finans Danmark foretrækker en udvidelse af Unique Product Identifier (UPI) frem for en ændring af ISIN til brug for transparens ved pre- og post trade rapporteringen af OTC derivater.
  Høringssvar til EU-Kommissionen om revision af disclosureforordningen
  12-12-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen om revision af disclosureforordningen. Lidt mere end to år efter ikrafttrædelsen af EU’s krav til investeringsprodukters bæredygt..
  Høringssvar – lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven
  05-12-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Høringssvar: Implementering af CSRD i dansk regulering
  27-11-2023
  Finans Danmark udtrykker opbakning til CSRD og tilhørende ESRS-standarder.
  Høringssvar til udkast til solvensvejledning og gearingsvejledning
  08-11-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar: Tre bekendtgørelser til implementering af bogføringsloven
  06-11-2023
  Finans Danmark og Forsikring & Pension har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen.
  Høringssvar - forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven
  12-10-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar: Ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler
  04-09-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.
  Høringssvar til EU-Kommissionen om Retail Investment Strategy
  29-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen vedrørende deres Retail Investment Strategy.
  Høringssvar om EU-Kommissionens forslag til supplering af databeskyttelsesforordningen (GDPR)
  28-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende EU-Kommissionens forslag til supplering af databeskyttelsesforordningen (GDPR), om de proceduremæssige aspekter af ..
  Høringssvar - ændring af lov om fremme af vedvarende energi
  22-08-2023
  Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (tinglysning af elproduktionsanlæg i Danmarks eksklusive økonomiske zone, mv.)
  Høringssvar om Finanstilsynets samlelovforslag (Realkreditbelåning af havvindmøller)
  22-08-2023
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om betalingstjenester og direktiv om betalingstjenester og e-penge
  22-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om betalingstjenester i det indre marked (PSR) og direktiv om betalingstjenester og e-penge i det indre m..
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Open Finance forordning
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Open Finance/Financial Data Access-forordning.
  Høringssvar om revision af konkurskarantænereglerne
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.