Tilmeld Nyheder
  Ændring af ledelsesbekendtgørelsen
  01-05-2024
  Finanstilsynet har sendt et udkast til ændring af ledelsesbekendtgørelsen for pengeinstitutter m.fl. i høring.
  Ny fit & proper-vejledning
  01-05-2024
  Finanstilsynet har sendt et udkast til ny vejledning om egnethed og hæderlighed (fit & proper) i høring.
  Høring over bekendtgørelse om investorbeskyttelse om værdipapirhandel
  30-04-2024
  Finanstilsynet har sendt ændringer til bekendtgørelsen om investorbeskyttelse om værdipapirhandel i høring. Finans Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til Finanstilsyn..
  Høringssvar til lov om ændring af lov om betalinger (midlertidig lempelse af kontantreglen)
  22-03-2024
  Finanstilsynet har sendt forslag til lov om ændring af lov om betalinger (midlertidig lempelse af kontantreglen) i høring.
  Høringssvar om ændring af lov om social pension, m.v.
  19-03-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
  Høringssvar - forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og andre love
  04-03-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar: Teknisk rådgivning vedr. CSDR penalty mekanisme
  01-03-2024
  Finans Danmark mener, at det endnu er for tidligt at evaluere på effekten af indførslen af settlement discipline regimets bødemekanisme fra februar 2022. Der er behov for en længere observ..
  Høringssvar til revideret kvikguide om miljømarkedsføring
  09-02-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Forbrugerombudsmanden.
  Høringssvar - forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændring af kravet om dansk bankkonto mv.)
  07-02-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Høringssvar - forslag til en ramme for indkomstbeskatning i Europa (BEFIT)
  10-01-2024
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar – forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed
  22-12-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar: Mulig forkortelse af afviklingscyklussen på værdipapirer fra T+2 til T+1 i EU
  18-12-2023
  Finans Danmark mener, at en eventuel forkortelse at afviklingscyklussen på værdipapirer fra T+2 til T+1 i EU skal forberedes grundigt og inddrage erfaringerne fra den kommende forkortelse ..
  Høringssvar: Brug af UPI eller ISIN som produktidentifikator ifm. transparens for rapportering af OTC derivater.
  18-12-2023
  Finans Danmark foretrækker en udvidelse af Unique Product Identifier (UPI) frem for en ændring af ISIN til brug for transparens ved pre- og post trade rapporteringen af OTC derivater.
  Høringssvar til EU-Kommissionen om revision af disclosureforordningen
  12-12-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen om revision af disclosureforordningen. Lidt mere end to år efter ikrafttrædelsen af EU’s krav til investeringsprodukters bæredygt..
  Høringssvar – lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven
  05-12-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Høringssvar: Implementering af CSRD i dansk regulering
  27-11-2023
  Finans Danmark udtrykker opbakning til CSRD og tilhørende ESRS-standarder.
  Høringssvar til udkast til solvensvejledning og gearingsvejledning
  08-11-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar: Tre bekendtgørelser til implementering af bogføringsloven
  06-11-2023
  Finans Danmark og Forsikring & Pension har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen.
  Høringssvar - forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven
  12-10-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar: Ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler
  04-09-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.