Værste start på året siden Finanskrisen - men investorerne fortsætter opkøbene

Publiceret 15-02-2022
Nyhed

I januar gav danske investeringsfonde i gennemsnit et afkast på minus 3,0 procent, hvilket er det dårligste afkast i årets første måned siden 2008. Det har dog ikke fået investorerne til at hoppe i redningsbådene – tværtimod købte de i januar op for netto 8,2 mia. kr. i danske fonde. Investorerne købte særligt op i fonde med udenlandske aktier og blandede fonde.

For investorer verden over er 2022 startet ud med en afkastmæssig mavepuster. Stigende renter har presset priserne ned på en bred vifte af aktiver som aktier og obligationer, og heller ikke investorerne i danske fonde er gået fri af de røde tal. I januar var det formuevægtede afkast i danske fonde rettet mod private investorer -3,0 procent. Ikke siden januar 2008, hvor Finanskrisen hærgede de globale markeder, har afkastet været lavere i årets første måned. Dengang var afkastet i januar på tværs af alle fonde -4,3 procent.

Med et formuevægtet afkast på -4,2 procent har aktiefondene oplevet de største negative afkast i januar 2022. Til sammenligning var afkastet blandt obligationsfonde og blandede fonde, der indeholder et miks af aktier og obligationer, henholdsvis -1,3 procent og -2,8 procent.  Den negative start på året har dog ikke sat en stopper for investeringslysten – tværtimod har investorerne i januar købt op i danske investeringsfonde for netto 8,2 mia. kr. Det er det største månedlige nettokøb siden juli. I januar har fondene dog også udbetalt store udbytter til investorerne, hvormed nettokøbet kan afspejle, at mange investorer har valgt at geninvestere deres udbytter i stedet for at holde pengene ude af markedet.

”Der er kommet mange nye investorer til under coronanedlukningerne, og de har stort set kun oplevet, at markederne går opad. Derfor er det spændende at se, hvordan investorerne reagerer, når markederne falder. Det er nok en overdrivelse at kalde faldene i januar for en decideret syretest af investorernes nerver, men foreløbigt er der intet, der tyder på, at investorerne hurtigt rammes af panik. Tværtimod tyder det store nettokøb på, at i hvert fald fondsinvestorerne tænker langsigtet og har mindre fokus på kortsigtede udsving,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Nettokøbet i januar bærer præg af, at investorerne har søgt mod diversifikation – både på tværs af geografi og aktivtyper. Hovedkategorierne ”Udenlandske aktier”, der består af aktiefonde med forskellige geografiske fokus, og ”Blandede fonde”, der består af fonde med både aktier og obligationer, er således de to fondskategorier, der har haft de største nettokøb i januar – både i mia. kr. og relativt til formuen i kategoriens fonde. Nettokøbet i hovedkategorien Udenlandske aktier var i januar på 7,6 mia. kr., hvilket svarer til 1,7 procent af formuen i kategoriens fonde. Nettokøbet i Blandede fonde var på 2,8 mia. kr. hvilket svarer til 1,3 procent af formuen i kategoriens fonde.

”Når det kommer til investering, er spredning altid godt. Men det er særligt, når bølgerne går allerhøjst på markederne, at investorerne mærker, at en veldiversificeret portefølje kan hjælpe med at give ro i maven. Spredning er ikke en garanti imod tab, men det skærmer imod de største fald, og gør det nemmere at ignorere udsvingene og undlade at paniksælge, ” siger Kåre Valgreen.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde