Stigende interesse for blandede fonde

Publiceret 20-04-2022
Nyhed

Selvom danskerne har flest penge stående i aktiefonde, så bliver de blandede fonde, der indeholder et miks af aktier og obligationer, stadig mere populære. Den stigende popularitet kan skyldes, at investorerne er glade for de blandede fondes risikospredning og automatiske rebalancering mellem aktier og obligationer.

Investorer i aktiefonde kan glæde sig over, at aktiemarkederne generelt har leveret flotte afkast de seneste år. De flotte afkast er hovedårsagen til, at investorernes formue i danske aktiefonde er vokset fra 290 mia. kr. i begyndelsen af 2019 til 464 mia. kr. ved udgangen af første kvartal 2022. De har samtidig medført, at aktiefonde har overhalet obligationsfonde som den fondstype, hvor investorerne har den største andel af deres formue placeret. I begyndelsen af 2019 var 38 pct. af investorernes formue placeret i aktiefonde, mens henholdsvis 46 og 16 pct. var placeret i obligationsfonde og blandede fonde. Ved udgangen af 1. kvartal 2022 var andelen af investorernes formue, der var placeret i aktiefonde, øget til 45 pct., mens andelen, der var placeret i obligationsfonde, var faldet til 34 pct. Andelen, der var placeret i blandede fonde, voksede til 20 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2022.

”Selvom 2022 er kommet dårligt fra start afkastmæssigt, har aktiemarkederne generelt leveret flotte afkast de seneste år. Det skal man naturligvis glæde sig over som aktieinvestor – uanset om man investerer i aktier gennem fonde eller enkeltaktier. Samtidig bør man som investor overveje, om stigningerne på aktiemarkederne har ændret på balancen i ens portefølje. Hvis man ønsker en blandet portefølje, risikerer man efter en længere periode med aktiestigninger, at aktier pludseligt vejer mere end planlagt. Det kan også betyde, at ens portefølje har fået en større risiko, end man egentlig ønsker. Derfor bør man løbende overveje, om ens portefølje fortsat har den rette balance og risiko. Har den ikke det, kan man rebalancere porteføljen ved at sælge lidt ud af det, der er vokset mest, og købe lidt op i det, der er vokset mindst. Alternativt kan man investere i blandede fonde, der automatisk rebalancerer mellem aktier og obligationer, så fordelingen konstant ligger tæt på fondens målsætning.,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Ser man på nettoflowet i danske fonde (dvs. investorernes nettokøb i fondene fratrukket de udbytter, som fondene har udbetalt til investorerne), så viser tallene, at netop de blandede fonde er populære. Siden begyndelsen af 2019 har der været et samlet nettokøb på 198 mia. kr. i aktiefonde, obligationsfonde og blandede fonde. I samme periode har fondene udbetalt 99 mia. kr. i udbytte til investorerne. Det giver et samlet nettoflow i fondene på 99 mia. kr. Af de 99 mia. kr. er 61 pct. gået til blandede fonde, mens henholdsvis 23 og 16 pct. er gået til obligationsfonde og aktiefonde. Det store nettoflow ind i blandede fonde betyder også, at det er de blandede fondes formue, der er vokset mest. Siden begyndelsen af 2019 er formuen i de blandede fonde vokset med 72 pct., mens formuen i aktiefonde og obligationsfonde er vokset med henholdsvis 60 pct. og 2 pct.

”Det er bemærkelsesværdigt, at nettoflowet af nye investeringer primært er tilgået blandede fonde og sekundært obligationsfonde, mens den mindste andel af nettoflowet er tilgået aktiefonde, der ellers er den fondstype, som investorerne har den største formue investeret i. Det tyder på, at en del fondsinvestorer har forsøgt at rebalancere deres porteføljer i takt med, at aktieformuerne er vokset mere end obligationsformuerne. Det er glædeligt, hvis det er et generelt tegn på, at investorerne er opmærksomme på balancen i deres porteføljer og retter til, hvis der opstår for store ubalancer mellem den faktiske og den ønskede risiko,” siger Kåre Valgreen.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde