Sådan rammer de stigende gaspriser danskernes privatøkonomi

Publiceret 04-07-2022
Nyhed Analyse

Hvis Rusland lukker helt for gassen til EU, risikerer lidt over hver syvende danske familie store merregninger for varme over det kommende år. Store og ældre huse med dårlig isolering rammes hårdest med en ekstraregning, der kan løbe op på over 5.000 kr. om måneden. De helt store merregninger udgør dog et fåtal, langt de fleste familier med dyre opvarmningsformer risikerer en ekstraregning i spændet 1.000-3.500 kr. om måneden. Det er konklusionen i en ny analyse fra Finans Danmark, der også viser, at de stigende energipriser især rammer mere velhavende familier i bl.a. Nordsjælland.

Gaspriserne er steget markant siden efteråret 2021. Fra at have ligget nogenlunde stabilt på omkring 6-7 kr. pr. m3 i 2019 og 2020, er prisen steget til knap 20 kr. pr. m3. Med udgangspunkt i Nationalbankens scenarier for udviklingen i gaspriser ser Finans Danmarks analyse på henholdsvis et mildt og et hårdt scenarie for, hvad det betyder for de ca. 685.000 danske boliger – ca. hver fjerde bolig - der er opvarmet med naturgas og andre dyre opvarmningsformer som olie og el.

I forhold til det hårde scenarie, der tager udgangspunkt i en situation, hvor der bliver lukket helt for gasforsyningen fra Rusland til EU og den gennemsnitlige gaspris over det kommende år kommer til at stige yderligere 35 procent, viser analysen, at familier, der bor i nybyggede huse på 100-150 m2 opvarmet med gas, risikerer en merregning for opvarmning i det kommende år på 1.500-2.000 kr. om måneden set i forhold til 2020. Samtidig kan ekstraregningen for store, ældre huse ende på 3.800-6.000 kr. om måneden alt afhængigt af den specifikke boligstørrelse, og om de er efterisolerede eller ej. Analysen viser dog, at ud af alle danske familier er det 15 pct., der risikerer en merregning på over 2.500 kr. om måneden, mens kun 2 pct. risikerer en merregning på over 5.000 kr.

”Gasprisernes himmelflugt betyder, at lidt over hver syvende familie i Danmark er særligt udsat for de høje og stigende priser på opvarmning i øjeblikket. Der er dog store forskelle på, hvor hårdt disse familier reelt bliver ramt, da boligens alder, størrelse og energimæssige stand spiller en stor rolle. Det spiller også ind, om danskerne tager andre varmekilder i brug, f.eks. ved at skifte fyret ud eller supplere med brændeovn, eller om de sparer på gassen i takt med, at priserne stiger, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark og fortsætter:

”Faktisk viser en ny undersøgelse som Epinion har foretaget for Finans Danmark i andet kvartal i år, at op mod to ud af fem danskere allerede har forsøgt at spare på varmen som følge af de stigende priser på opvarmning. Det kan være med til at afbøde det værste.”

Lønmodtagere i bestemte dele af landet rammes hårdest

Analysen viser desuden, at de stigende energipriser i højere grad rammer lønmodtagerpar end f.eks. studerende og pensionister. Det er faktisk typisk højtlønnede lønmodtagerfamilier, der rammes af store ekstra varmeregninger. Det skyldes bl.a., at lønmodtagere oftere bor i huse, og - for de højtlønnede lønmodtageres vedkommende - ofte i relativt store huse.

Der er også store forskelle på, hvor i landet man kan forvente de største ekstraregninger. De ses naturligt nok især i områder, hvor husene typisk er opvarmet med gas. Det gælder ikke mindst Dragør, Lejre, flere kommuner ved Køge bugt og i Nordsjælland.

Analysen viser imidlertid, at hvis man holder ekstraregningen for opvarmning op imod familiernes indkomst som udtryk for, hvor meget ekstraregningerne fylder i familiernes månedlige budget, tegner der sig et andet billede. Her er det særligt enlige og til dels pensionister, der risikerer store ekstraregninger på 10 eller 20 procent af deres disponible indkomster, mens lønmodtagere typisk er mindre udsatte.

”Når en del danske familier rammes af stigende energipriser på olie og gas, er den gode nyhed, at dem der rammes hårdest oftest, også er dem, der har bedst plads i budgettet. Det ændrer dog ikke på, at vi også ser familier med knap så stærk økonomi, som vil opleve, at de ekstra udgifter til opvarmning vil gøre et væsentligt indhug i deres økonomi,” siger Niels Arne Dam og fortsætter:

”Den seneste prisudvikling har gjort det til en endnu bedre forretning at skifte olie- eller gasfyret ud med fjernvarme eller en varmepumpe. I bankerne er vi derfor glade for vores aftale ”fyr dit fyr” med regeringen om, at familier, der skal skifte fyret ud med en varmepumpe, snart vil kunne finansiere den med lån til attraktive priser uden tinglysningsafgift og etableringsgebyr. For det er i den grad blevet en win-win for familien – udskiftningen af de gamle fyr er både godt for klimaet, og samtidig undgår man de meget høje varmeregninger og dårlige nattesøvn, der følger med de høje og uforudsigelige gaspriser, vi oplever i øjeblikket.”

Læs hele analysen her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde