Rekordmange danskere investerede under coronakrisen

Publiceret 02-05-2022
Nyhed Analyse

Mens coronapandemien og nedlukningerne havde store negative konsekvenser for langt de fleste danskeres hverdag, så var 2020 set med investeringsøjne et regulært boom. 93.000 investorer kom til i coronakrisens første år, hvorved antallet af investorer endte på det højeste antal de seneste 7 år. Samtidig voksede det investerede beløb pr. investor markant. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark, hvor der for første gang sættes tal på, hvordan coronakrisen påvirkede danskernes investeringsadfærd.

Antallet af danskere, der investerer, har i flere år ligget stabilt på omkring 1.150.000. Analysen viser, at i 2020 – coronakrisens første år – steg antallet af investorer med 93.000. Det svarer til en stigning på omkring 8 pct. Ved udgangen af 2020 var der knap 1.250.000 mio. danske investorer, hvilket svarer til 27 pct. af befolkningen. Det skal ses i lyset af, at i årene inden - fra 2015 til 2019 – faldt andelen af danskere, der investerer, fra knap 27 pct. i 2015 til godt 25 pct. i 2019.

Det investerede beløb pr. investor voksede også markant i 2020. Ved udgangen af 2020 havde investorerne i gennemsnit investeringer for ca. 423.000 kr. Det er en stigning på 9 pct. sammenlignet med året før. Stigningen i investeret beløb pr. investor overstiger også udviklingen i investorernes årsindkomster, der i 2020 steg med 5 pct.

”Analysen viser, at der i 2020 ikke kun kom flere investorer til, men også at de investerede beløb i gennemsnit udgjorde en større andel af indkomsten. Den øgede interesse hos danskerne for at investere skal naturligt ses i sammenhæng med den kraftige stigning i danskernes opsparing ikke mindst under nedlukningen og de begrænsede forbrugsmuligheder. Men også det lave – og i nogle tilfælde negative - renteniveau har spillet ind. Mere fritid under nedlukningerne kombineret med flere år i træk med vækst på de finansielle markeder har også været en medvirkende faktor. Hertil kommer, at der de senere år er sat øget fokus på investorkulturen i Danmark”, siger Birgitte Søgaard Holm, administrerende direktør i Investering Danmark og direktør for investering og opsparing i Finans Danmark.

Med til billedet hører, at trods investeringsboomet i 2020, så udgjorde investeringerne kun 39 pct. af danskernes frie opsparing, mens den inaktive del, danskernes bankindestående, udgjorde 61 pct. Det er desuden fortsat kun godt hver fjerde voksne dansker, der investerer. Det indikerer, at der fortsat er potentiale til at styrke investeringskulturen i Danmark.

”Det er ganske fornuftigt at have en del af sin frie opsparing på en bankkonto både som et sikkert aktiv og som en buffer i hverdagen til uforudsete udgifter. Men når en stor del af opsparingen står inaktivt på en bankkonto igennem en længere årrække, kan det koste dyrt. Både for den enkelte opsparer, der får udhulet sit indestående af inflation og går glip af de afkast, som investorerne typisk nyder godt af. Men også for samfundet som helhed, der går glip af den vækst, som investeringer bidrager til”, siger Birgitte Søgaard Holm.

Læs hele analysen her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde