Høringssvar - udkast til ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Publiceret 23-02-2022
Høringssvar

Høringssvar om Bolig- og Planstyrelsens udkast til ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Bolig- og Planstyrelsen har sendt forslag til ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. i høring. Det foreslås blandt andet, at der ikke længere stilles krav om, at almene ungdomsboliger, der indrettes som flerrumsboliger, skal have selvstændigt køkken eller kogeniche samt bad og toilet.

Finans Danmark finder det positivt, at der lægges op til at fjerne regler, som fordyrer byggeriet af almene ungdomsboliger. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det kan have betydning for værdiansættelsen og dermed belåningen af byggeriet.

Kontaktpersoner

Tina Oreskov

Kontorchef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde