Høringssvar: Opbakning til krav om brug af digitale bogføringssystemer

Publiceret 24-02-2022
Høringssvar

Digitale bogføringssystemer har potentiale til at gavne såvel virksomhederne som brugerne af virksomhedernes rapporteringer og indberetninger.

Lovforslaget sendt i høring af Erhvervsstyrelsen indeholder krav om, at alle virksomheder som udgangspunkt skal benytte registrerede digitale bogføringssystemer. Formålet er at understøtte en korrekt løbende bogføring, betryggende opbevaring og it-sikkerhed, herunder automatisk sikkerhedskopiering, og automatisering af virksomhedernes administrative processer.

I vedlagte høringssvar er Finans Danmark generelt set positivt indstillet over for de foreslåede nye bestemmelser, der har potentiale til at gavne såvel virksomhederne som brugerne af virksomhedernes rapporteringer og indberetninger. For virksomhederne vil det være i form af potentielt mindre administrative byrder som følge af færre manuelle og tidskrævende processer og for brugerne i form af potentielt bedre og hurtigere rapportering/indberetning samt ikke mindst større sikkerhed for, at de væsentligste dele af regnskabsmaterialet ikke bortkommer.

Det er dog vigtigt, at det sikres, at automatiseringen af virksomhedernes processer ikke sker på bekostning af et fald i informationsværdien for brugerne af virksomhedernes rapporteringer og indberetninger. Der vil f.eks. uændret være behov for manuelle ledelsesmæssige vurderinger i forbindelse med virksomhedernes aflæggelse af årsrapporter.

Kontaktpersoner

Martin Thygesen

Kontorchef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde