Høringssvar om udkast til lovforslag om regulering af sociale medier

Publiceret 24-01-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Finans Danmark bakker op om, at der stilles større krav til udbyderne af sociale medier. Det er væsentligt, at de påtager sig et større ansvar for at hindre spredning af ulovligt indhold, ikke mindst i lyset at deres store udbredelse.

Finans Danmarks medlemmer oplever, at den personrelaterede svindel på de so-ciale medier er i kraftig vækst, og at det især er via reklamer på de sociale me-dier, at svindlen opstår. UK Finance har i deres opgørelse ”Fraud - the Facts 2021” analyseret sig frem til, at 70 pct. af den svindel, hvor brugerne bliver svindlet til at overføre penge til de kriminelle, begynder på de sociale medier.

Finans Danmark foreslår derfor, at reguleringen af sociale medier udvides til også at omfatte svindelreklamer på sociale medier. Der er behov for, at der også på dette område stille større krav til udbyderne af de sociale medier, så de meget hurtigere end i dag begrænser og bekæmper falske reklamer.

Kontaktpersoner

Mette Stürup

Kontorchef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde