Høringssvar om lovforslag om administration af den fælles landbrugspolitik m.v.

Publiceret 24-05-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Landbrugsstyrelsens høring over udkast til lovforslag om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (CAP-lovforslaget)

Finans Danmark bakker op om tiltag, der har til formål at styrke bæredygtighed i land- og skovbrugssektoren. For at sikre den bedste gennemførelse af de nationale støtteordninger og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, er det nødvendigt med inddragelse af panthaver ved udbetalingen af kompensation. Det vil være til gavn for både landbrugeren og panthaveren.  

Lovforslaget indeholder et forslag om brug af rådighedsbegrænsende servitutter, som er en meget vidtgående undtagelse til det tinglysnings- og panteretlige udgangspunkt om servitutters prioritetsstilling. Dette kan skabe usikkerhed om grundlaget bag det danske realkredit- og långivningssystem, og få konsekvenser for den långivning, der ligger bag finansiering af det danske land- og skovbrug.

Finans Danmark foreslår derfor, at man indfører en model man kender fra eksisterende miljølovgivning til inddragelse af panthavere ved udbetalingen af den kompensation, der udbetales som en del af de nationale støtteordninger og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Dette forslag giver ikke instituttet en vetoret overfor indgåelsen af støtteordningerne, men vil sikre, at pantets værdi ikke bliver formindsket, uden at der samtidig bliver afdraget på gælden, hvis der er behov for det i det konkrete tilfælde.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde