Høringssvar: Nye regler om forebyggende rekonstruktion og gældssanering

Publiceret 03-03-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.

Konkursrådet har fremlagt to betænkninger til revision af reglerne for henholdsvis gældssanering og rekonstruktion som led i implementeringen af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.  

Finans Danmark støtter overordnet formålet med at sikre bedre muligheder for påbegyndelse af ny virksomhed efter konkurs, der ligger til grund for rekonstruktions- og insolvensdirektivet. Vi finder dog samtidig, at vi i Danmark overordnet har et velfungerende insolvensretligt system.

Selvom der med implementeringen af rekonstruktions- og insolvensdirektivet i høj grad er tale om en bunden opgave, er det derfor vores udgangspunkt, at man så vidt muligt bør opretholde de eksisterende reguleringsmæssige rammer, der efter vores vurdering er effektive og balancerer hensynet til både skyldner og kreditor. 

Konkursrådets betænkninger indeholder flere konstruktive og pragmatiske forslag til lovændringer baseret på rekonstruktions- og insolvensdirektivet, der balancerer hensynet til de berørte interessenter. Vi finder dog anledning til at fremhæve, at forslaget til revision af rekonstruktionsreglerne indeholder en række problemstillinger, herunder særligt vedrørende kreditorernes inddeling i afstemningsklasser i forbindelse med vedtagelsen af rekonstruktionsforslag.

Det er et udtryk for et brud med det gældende insolvensretlige princip om, at et rekonstruktionsforslag vedtages med en majoritet af de berørte kreditorer opgjort efter størrelsen af deres fordring. Selvom der er tale om direktivtekst, er det afgørende for os, at man i implementeringen afsøger muligheden for i højere grad at sikre kreditorernes interesser, herunder de største kreditorers interesser, i inddelingen i afstemningsklasserne. 

Kontaktpersoner

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde