Høringssvar om forslag til ændring af fjernsalgsdirektiv

Publiceret 01-06-2022
Høringssvar

Finans Danmark ser positivt på, at EU-Kommissionen har gennemført en revision af reglerne om aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg.

Der er siden fjernsalgsdirektivets ikrafttrædelse blevet udstedt en række andre EU-retsakter, herunder forbrugerkreditdirektivet og boligkreditdirektivet, der har ført til et overlap af en række af fjernsalgsdirektivets bestemmelser. Også henset til den stigende digitalisering, vurderes det hensigtsmæssigt, at opdatere reglerne om aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af forbrugerne.

Det er Finans Danmarks opfattelse, at direktivforslaget på en række områder bør præciseres. Det gælder bl.a. i relation til rækkevidden af de foreslåede undtagelsesbestemmelser i artikel 16 a (oplysningskrav) og 16 b (fortrydelsesret) i de situationer, hvor der er anden særlovgivning. Vi finder det i den forbindelse afgørende, at realkreditlån, der er finansieret ved udstedelse af dækkede obligationer, er undtaget fra direktivets regler om fortrydelsesret.  

Kontaktpersoner

Anne Aarup Fenger

Chefkonsulent

Dorte Lomholt

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde