Høringssvar: Corporate Sustainability Due Diligence

Publiceret 17-03-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Erhvervsministeriet om forslag til direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence.

Finans Danmark støtter generelt tiltag, der er med til at understøtte, at bæredygtighed i højere grad forankres i danske virksomheder, herunder finansielle virksomheder. Det er afgørende, at virksomheder tænker bæredygtighed ind i deres forretningsmodeller og processer. Finans Danmark er derfor positivt stemt overfor nærværende forslag, der efter vores opfattelse vil bidrage aktivt til en større integration af bæredygtighedsdagsordenen i virksomhedernes interne processer.  

Finans Danmark mener dog, at der bør sikres tilstrækkelig sammenhæng med gældende regler på området, herunder taksonomi- og disclosureforordningen og CSRD, som er under forhandling, for at sikre den nødvendige synergi mellem regler på dette område.  

Vi mener, at forslaget bør tilpasses på en række områder, hvor det griber unødigt ind i virksomhedernes ledelsesret, hvilket bl.a. gør sig gældende i relation til ledelsesaflønning, ansvar, m.v. Endvidere er der også behov for at tydeliggøre en række af forpligtelserne i direktivet, herunder f.eks. rækkevidden af due diligence forpligtelsen.

Kontaktpersoner

Anne Aarup Fenger

Chefkonsulent

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde